Manu Brouwer

Het Twaalf Stappen Model

Ik werk al geruime tijd in de geestelijke gezondheidszorg. Dit in uiteenlopende functies. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als counselor, vaktherapeut en nazorgcounselor in de verslavingszorg. Het Twaalf Stappen Model is mijn richtlijn om de patiënt te begeleiden naar een juiste wenshouding voor herstel, aangevuld met kennis en kunde omtrent gedragstherapeutische principes en interventies om gedragsbijstellingen te genereren. Levenskwaliteit en een goede inrichting hiervan is het doel, waarbij ik oog behoudt voor de bijstelling van waardes en betekenissen in het leven van de patiënt.