Mildred Roosen

Als zgn. ervaringsdeskundige weet ik als geen ander wat afhankelijkheidsproblematiek betekent en, veel belangrijker nog, wat een leven in herstel kan brengen.

 

Wat is er nodig voor herstel

Om te herstellen van verslaving moeten we op de eerste plaats het idee loslaten dat we er zelf wel uitkomen. Hoe vaak hebben we ons voorgenomen het morgen ‘helemaal anders te doen’ en deden we precies hetzelfde als de dag ervoor? Wij zijn geneigd ons uitsluitend het goede gevoel te herinneren dat alcohol of andere middelen oplevert. De illusie dat we dat weer kunnen hebben, maar deze keer zonder de schadelijke consequenties, zorgt ervoor dat we steeds weer dat eerste drankje, etc. nemen en vervolgens niet meer kunnen stoppen….

Mogelijk heeft ook u al diverse pogingen ondernomen om op eigen kracht uw probleem te overwinnen en heeft u moeten vaststellen dat uw verslaving het steeds weer wint van de wilskracht. Het misverstand dat wilskracht alles is wat we nodig hebben om een alcohol-, drugsverslaving of verslaving aan een gewoonte te overwinnen, zorgt er vaak voor dat we er lang over doen om uiteindelijk hulp te zoeken.

 

Onze aanpak

Een fundamentele verandering in voelen, denken en handelen zorgt ervoor dat ons gevoel ‘niet zonder te kunnen’ verandert in ‘niet meer hoeven’. Om dit te bewerkstelligen is het op de eerste plaats noodzakelijk een aantal zaken anders aan te pakken dan we tot dusverre gewend waren. Spoor6 heeft een uniek programma ontwikkeld om een begin te maken met dit veranderingsproces.

Verslaving gaat vaak gepaard met schaamte en schuldgevoel bij de persoon in kwestie en onbegrip bij de directe omgeving. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is begeleid te worden door een team van professionals die tevens ervaringsdeskundig zijn. Mensen die weten dat verslaving een ziekte is, weten wat wij doormaken en de weg naar herstel kennen.

 

Een nieuwe start

Elke dag ben ik blij dat ik ooit besloten heb mijn leven een andere wending te geven. Het is een waar geschenk deel te mogen uitmaken van een team van terzakekundige professionals, wier eigen ervaring de grote drijfveer is om lotgenoten te helpen met het leggen van een fundament voor een verslavingsvrij, gezond en gelukkig leven.