Alcoholverslaving

Alcoholisme is de meest voorkomende vorm van verslaving en komt in alle lagen van de bevolking voor. Omdat alcohol een ruime maatschappelijke acceptatie heeft, is de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk te duiden. Vaak wordt de kans op verslaving onderschat. Alcoholisme is een sluipende ziekte die, wanneer er niet tot een drastische verandering van levensinvulling wordt overgegaan, leidt tot lichamelijk en geestelijk verval en regelmatig tot de dood. Volgens de WHO sterven er jaarlijks 2,5 miljoen mensen aan de gevolgen van alcoholisme!

Wanneer is er sprake van alcoholisme?

We spreken van alcoholverslaving wanneer iemand meer dan de normale hoeveelheid alcohol tot zich neemt. Drinkt u meer dan twee tot drie drankjes per dag of drinkt u één keer per week een grotere hoeveelheid, dan is er sprake van een alcoholverslaving. De redenen die mensen aanvoeren voor hun alcoholmisbruik zijn zeer divers. Van feest tot verdriet, van stress tot verveling, uit onzekerheid of overmoed. Wat de reden ook mag zijn, zodra u meer drinkt dan de normale waarden, maakt u zich schuldig aan alcoholmisbruik.

Van alcoholmisbruik naar alcoholisme

Wanneer de grens van alcoholgebruik verschuift naar misbruik, ligt een alcoholverslaving op de loer. Een alcoholverslaving kan snel volwassen vormen aannemen en ontwikkelt zich op drie fronten:

1. Psychisch; ontwikkelen van een onweerstaanbare behoefte aan alcohol

2. Lichamelijk; ontwikkelen van een steeds hogere tolerantie ten aanzien van alcohol

3. Sociaal; anders functioneren op het werk en in de vrije tijd

Mensen met een alcoholverslaving zoeken steeds vaker personen en situaties op die direct te maken hebben met het verkrijgen van alcohol. Alcoholverslaving brengt grote schadelijke gevolgen met zich mee op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak, zowel voor de verslaafde als voor zijn of haar omgeving.

Psychische gevolgen van alcoholisme

Alcohol heeft vijftien minuten nodig om de hersenen te bereiken en te verdoven. Deze verdoving beïnvloedt de manier waarop zenuwen signalen aan elkaar doorgeven. Hoe meer alcohol iemand nuttigt, hoe meer deze signaaloverdracht verstoord raakt. Hierdoor vallen remmingen weg, nemen concentratievermogen en geheugen af en verdwijnt zelfkritiek.

Langdurig alcoholgebruik maakt mensen afhankelijk. Het geheugen slaat situaties op waarin alcohol word gebruikt. Wanneer men aan deze situaties wordt herinnerd, maar ook bij het zien van bijvoorbeeld foto’s, vraagt het geheugen weer om alcohol. Zo ontwikkelt zich een enorme behoefte. Er is altijd wel een reden om een drankje te drinken en op de momenten dat een alcoholist drinkt, kan hij of zij niet meer stoppen. Omdat zelfkritiek verdwijnt, zal iemand de alcoholverslaving vrijwel altijd ontkennen. Men denkt lange tijd dat het drinkgedrag onder controle is, zelfs al wijst de praktijk anders uit. Angst, neerslachtige stemmingen, burn-out verschijnselen en verwardheid zijn symptomen die vaak gepaard gaan met alcoholverslaving.

Lichamelijke gevolgen van alcoholisme

Iemand die veel alcohol drinkt, ontwikkelt een steeds grotere tolerantie ten aanzien van alcohol. Hierdoor zijn er grote hoeveelheden drank nodig om in de stemming te raken. Afkick-verschijnselen als misselijkheid, transpireren, slecht slapen en een angstig en gespannen gevoel treden steeds vaker op als iemand geen alcohol drinkt. Om deze verschijnselen kwijt te raken, drinkt men opnieuw alcohol en zo belandt men in een vicieuze cirkel die “de ziekte van verslaving” heet.

Langdurig alcoholmisbruik richt enorme lichamelijke schade aan bij kwetsbare organen als de alvleesklier en de lever. Pancreatitis, levercirrose, hepatitis B en zelfs leverkanker kunnen daar het gevolg van zijn. Het risico op hartritmestoornissen, een hart- of herseninfarct, dementie of de ziekte van Korsakov, wordt vaak onderschat.
Dit leidt regelmatig tot de dood!

Sociale gevolgen van alcoholisme

Door een alcoholverslaving functioneert iemand niet meer zoals zou moeten. Het alcoholgebruik is een hoofdzaak in het leven geworden. Dat in stand te houden kost tijd en energie die niet meer in het werk of de sociale omgeving kan worden gestoken. Men komt de afspraken niet meer na, het uiterlijk verwaarloosd, doelen worden niet bereikt en het gevoel van eenzaamheid wordt vergroot omdat men druk is met het verbergen en ontkennen van de alcoholverslaving. Uiteindelijk wordt men in een neerwaartse spiraal meegetrokken die uitmondt in een totaal gebrek aan initiatief.

Aanpak van alcoholisme

Binnen Spoor 6 worden zowel psychische als lichamelijke problemen behandeld. Dit gebeurt tijdens de opname in onze afkickkliniek. De opnameperiode wordt als zeer intensief ervaren, maar tegelijkertijd ook als periode van bezinning. Stilstaan bij wie je bent, het bespreekbaar maken van de oorzaken van de alcoholverslaving en het onderzoeken van mogelijkheden en kansen voor de toekomst, geven verlichting en verhogen de kwaliteit van leven.

Nazorg bij alcoholverslaving

Wanneer men de kliniek verlaat, wordt door Spoor 6 het nazorgprogramma gestart. Een alcoholverslaving die in jaren is opgebouwd, is niet na 8 weken opgelost. Ondanks dat men alle mogelijke handvatten krijgt om het leven zonder alcohol op te bouwen, is ondersteuning en daadwerkelijke hulp tijdens de eerste periode uit de kliniek absoluut een noodzaak. Het doel van onze nazorg bij de behandeling van een alcoholverslaving is een zelfstandig en evenwichtig leven te leiden zonder alcohol.