Ambulante dagbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u gewoon thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. In de derde week bent u twee dagen en in de vierde week nog één dag bij ons. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepscounselors, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces.

Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Skype, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.

Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg en zo nodig door de gelijktijdige of daaropvolgende behandeling van psychiatrische co-morbiditeit (dubbele diagnose) die met verslaving gepaard kan gaan. De praktijk, maar ook onderzoek, toont aan dat het (vrijwel) gelijktijdig behandelen van verschillende aandoeningen in één behandelomgeving, het beste resultaat oplevert.

Uitgangspunt van de behandeling

De behandeling wordt geschraagd door het 12-stappen Minnesota herstelgerichte behandelmodel, waarin de ervaringsdeskundige therapeut een essentiële rol speelt.

Het uiteindelijke doel is een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen.