Ambulante dagbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u gewoon thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepscounselors, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces. Na deze twee weken neemt u wekelijks deel aan de leefstijlgroep en start het nazorgtraject van individuele therapie.

Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Skype, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.

Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

Uitgangspunt van de behandeling

De behandeling wordt geschraagd door de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6