Meteen naar de inhoud

10 Daagse ambulante dagbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vast team van therapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject van individuele therapie.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze intensieve 10 daagse toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Alcoholverslaafde vertelt zijn problemen met drinken

Daan zat gevangen achter zijn bureau en verloor zichzelf in het werk en drank

“Ik merkte dat ik altijd aan stond en altijd moest presteren. Alleen tijdens het drinken, kwam ik snel in de ontspanningsmodus. Dit begon een vast patroon te worden.

Wat ik het sterkste punt van Spoor6 vind is; dat zij bijna niets uit de theorie vertellen. Zij laten je leren door zelf te ervaren. Dit is in mijn ogen een unieke leerstijl, waardoor je zelf conclusies trekt in plaats van iemand je adviseert.” Lees verder..

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.
Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

De behandeling wordt ondersteund door inzichten vanuit de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Spoor6 maakt alleen maar gebruik van hoogopgeleide specialisten. Het vaste multidisciplinaire team van Spoor6 bestaat uit: basis psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, een arts en GZ-agogen. Daarnaast vullen ervaringsdeskundigen het vaste team met hun specifieke expertise aan.

Een dag bij Spoor6

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

Om u een idee te geven van de dagstructuur tijdens de eerste twee weken van uw behandeling ziet u hieronder een voorbeeld van een willekeurige behandeldag.

08.45 – 09.00 / Inloop

09.00 – 10.00 / Mindfulness (MBCT)

10.00 – 10.15 / Pauze

10.15 – 11.15 / Leefstijlgroep

11.15 – 11.30 / Pauze

11.30 – 12.30 / Schrijfopdracht

12.30 – 13.00 / Lunch

13.00 – 14.00 / Individuele therapie

14.00 – 14.15  / Pauze

15.15 – 15.30  / Pauze

15.30 – 17.00  / Groepstherapie

14.15 – 15.15  / Lecture

behandeling verslavingszorg spoor6 afkickkliniek

De 8 weken durende ambulante groepsbehandeling in Bussum

Deze open groep is een 8 weken durende ambulante groepsbehandeling waarbij je 4x in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ) een middag (13:00-16:30) naar onze behandellocatie in Bussum komt.  Naast de groepsbehandeling vinden er wekelijks individuele gesprekken plaats met de betrokken behandelaar die gericht zijn op de voortgang van het herstelproces. De naasten van de cliënt worden actief bij de behandeling betrokken, onder meer in een systeemgesprek. De behandelmiddagen worden gevuld met groepssessies, taakgroepen, lezingen en een wekelijkse afdelingsbijeenkomst. Groepssessies zijn sessies waarin op een interactieve (groepstherapeutische) manier bepaalde onderwerpen of opdrachten van cliënten worden behandeld. De behandeling is gestoeld op bewezen uitgangspunten uit onder meer CGT (cognitieve gedragstherapie) en ACT (acceptance and commitment therapie). Aan de groepssessies, die geleid worden door twee behandelaren, doen maximaal 15 deelnemers mee. Ook wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gebruikt worden in de Twaalf Stappenlotgenotengroepen (zelfhulpgroepen zoals AA/NA). 
De behandeling is gericht op het veranderproces dat cliënten helpt herstel van verslaving te vinden.  

De behandeling kan een vervolg zijn op een individueel traject, op de tweeweekse dagbehandeling of de klinische behandeling in Zuid-Afrika. Ook kan deze behandeling direct geïndiceerd zijn. 

X