Meteen naar de inhoud

Het behandeltraject

De behandeling bij Spoor6 start met een telefonische screening nadat u contact met ons heeft gezocht of dat we een verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen. Indien tijdens de telefonische screening blijkt dat we waarschijnlijk iets voor u kunnen betekenen wordt er een intakegesprek gepland. In dit gesprek worden uw problemen in kaart gebracht. Samen met de behandelaar kijkt u naar alle mogelijke oplossingen die wij kunnen bieden. Vervolgens is een (mogelijk) onderdeel van de behandeling een detoxperiode. Deze detox vindt plaats op onze locatie in Bussum, onder leiding van een verslavingsarts. In het intakegesprek is vastgesteld of u deelneemt aan een 1op1 behandelingeen 10 daagse ambulante dagbehandeling, de open groep in Bussum, of aan de 6-weekse verslavingsbehandeling in Zuid-Afrika. Na afloop van deze behandeling wordt er (verplichte) nazorg geboden. Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling, u wilt immers niet terugvallen in uw verslaving.

Een afspraak maken

Intake

Spoor6 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar via 035-6975400. Telefonisch kunnen wij u direct alle informatie over de behandelmogelijkheden geven en tevens al uw vragen beantwoorden.

Als u ervoor kiest het contactformulier in te vullen, wordt u zo snel mogelijk gebeld. U kunt direct een afspraak maken voor een intakegesprek, dat meestal binnen 3 dagen kan plaatsvinden.

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Belangrijk

Het is van belang dat u een geldig legitimatiebewijs, een verwijsbrief en uw verzekeringspas of polisblad meeneemt.

U wordt ontvangen door één van onze casemanagers. Wij vragen u een kwartier voor aanvang van de intake aanwezig te zijn, zodat uw gegevens kunnen worden ingevoerd.

Loop bij ons binnen

U bent altijd welkom om bij ons binnen te lopen. U kunt de sfeer proeven en een gesprekje met één van onze case managers hebben over de behandeling bij Spoor6. Bellen kan natuurlijk ook op 035-6975400

Detoxen / ontgiften

Detoxificatie/ontgiften is een essentieel onderdeel van de behandeling. In veel gevallen lukt dit ambulant, dat wil zeggen dat u met hulp van onze regiebehandelaar thuis al stopt met gebruik, zo mogelijk ruim (enkele dagen tot een week) voor de behandeling. Consulten om ambulant te ontgiften vinden in Bussum plaats. Aan deze ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de mate van gebruik.

Klinische detox

Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox (detox waarbij je ook overnacht gedurende 7-10 dagen)  plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele instellingen.

De behandelmogelijkheden

1. Een 1op1 ambulante behandeling in Bussum

De 1op1 behandeling van Spoor6 is bedoelt voor degenen met een lichte verslaving waarvoor de andere behandelingen te zwaar zijn. Ook kan de 1op1 behandeling na een dagbehandeling, open groep of klinische opname ingezet worden om nog net even dat zetje aan het herstel te geven voor een duurzaam resultaat.
Gedurende een aantal weken, afhankelijk van uw situatie, vindt de behandeling plaats in een van onze behandelvilla’s in Bussum.  De rest van de week kunt u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De 1op1 behandelingen vinden plaats in Bussum met behandelaren uit ons vaste team van therapeuten.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze behandeling toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. De behandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving en het zoeken naar een andere manier om met uw problemen om te gaan. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij, indien noodzakelijk, ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De 1op1 behandeling wordt niet gevolgd door een nazorg traject.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

2. De intensieve 10 daagse groepsbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vast team van therapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject van individuele therapie.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze intensieve 10 daagse toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Alcoholverslaafde vertelt zijn problemen met drinken

Daan zat gevangen achter zijn bureau en verloor zichzelf in het werk en drank

“Ik merkte dat ik altijd aan stond en altijd moest presteren. Alleen tijdens het drinken, kwam ik snel in de ontspanningsmodus. Dit begon een vast patroon te worden.

Wat ik het sterkste punt van Spoor6 vind is; dat zij bijna niets uit de theorie vertellen. Zij laten je leren door zelf te ervaren. Dit is in mijn ogen een unieke leerstijl, waardoor je zelf conclusies trekt in plaats van iemand je adviseert.” Lees verder..

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.
Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

De behandeling wordt ondersteund door inzichten vanuit de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Spoor6 maakt alleen maar gebruik van hoogopgeleide specialisten. Het vaste multidisciplinaire team van Spoor6 bestaat uit: basis psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, een arts en GZ-agogen. Daarnaast vullen ervaringsdeskundigen het vaste team met hun specifieke expertise aan.

Een dag bij Spoor6

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

Om u een idee te geven van de dagstructuur tijdens de eerste twee weken van uw behandeling ziet u hieronder een voorbeeld van een willekeurige behandeldag.

08.45 – 09.00 / Inloop

09.00 – 10.00 / Mindfulness (MBCT)

10.00 – 10.15 / Pauze

10.15 – 11.15 / Leefstijlgroep

11.15 – 11.30 / Pauze

11.30 – 12.30 / Schrijfopdracht

12.30 – 13.00 / Gezonde lunch

De gezonde, en zeer smakelijke,  lunch creaties van Igor, onze verslavingsarts.

13.00 – 14.00 / Individuele therapie

14.00 – 14.15  / Pauze

15.15 – 15.30  / Pauze

15.30 – 17.00  / Groepstherapie

14.15 – 15.15  / Lecture

3. De 8 weken durende ambulante groepsbehandeling in Bussum

Deze open groep is een 8 weken durende ambulante groepsbehandeling waarbij je 4x in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ) een middag (13:00-16:00) naar onze behandellocatie in Bussum komt.  Naast de groepsbehandeling vinden er wekelijks individuele gesprekken plaats met de betrokken behandelaar die gericht zijn op de voortgang van het herstelproces. De behandeling wordt tot slot afgerond met een systeemgesprek. De behandelmiddagen worden gevuld met groepssessies, taakgroepen, lezingen en een wekelijkse afdelingsbijeenkomst. Groepssessies zijn sessies waarin op een interactieve (groepstherapeutische) manier bepaalde onderwerpen of opdrachten van cliënten worden behandeld. Deze worden ingebed in een therapeutische basis van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (CGT), ACT en mindfulness. De behandeling vindt plaats in een groep van maximaal 15 deelnemers en twee behandelaren van Spoor6. 
De behandeling  is gericht op het veranderproces dat client helpt herstel van verslaving te vinden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gebruikt worden in de Twaalf Stappen lotgenotengroepen  (zelfhulpgroepen zoals AA/NA). 

De behandeling kan een vervolg zijn op een individueel traject, op de tweeweekse dagbehandeling of de klinische behandeling in Zuid-Afrika. Ook kan deze behandeling direct geïndiceerd zijn.

4. Een 6 weken durende klinische behandeling in Zuid-Afrika

Op een prachtige locatie, aan de rand van Kaapstad (Zuid-Afrika), ligt kliniek “Rustenburg”. Het is een complex bestaande uit meerdere gebouwen. Het glooiende terrein ademt een campus-achtige sfeer, dat tevens gelegenheid biedt tot ontspanning. Spoor6 levert hier met recht verslavingszorg op niveau.

Spoor6 helpt mensen met een verslaving die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie, luxe afkickkliniek in Zuid-Afrika.
Spoor6 helpt mensen die te kampen hebben met een alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen verslaving, en daarnaast helpen we mensen met een gedragsverslaving als gokverslaving, seksverslaving of gameverslaving.

Voor de lichtere verslavingen doen we dit in onze kliniek in Bussum middels een 1 op 1 behandeling of een 10 daagse dagbehandeling. Voor de zwaardere gevallen verwijzen wij naar onze afkickkliniek in Zuid Afrika waar cliënten over het algemeen 6 weken verblijven.

Wilt u meer informatie over de klinische opname in Zuid-Afrika, neem dan contact met ons op of kijk hier even.

Nazorg

De nazorg

Nazorg Dagbehandeling

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een individueel behandeltraject van 7 sessies waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele risico’s die tot een terugval kunnen leiden. Er is eveneens ruimte om stil te staan bij thema’s uit de dagbehandeling die extra aandacht behoeven.
Daarnaast volgen er na de dagbehandeling twee nazorgsessies van anderhalf uur (de terugkomgroep). Zo kunt u samen met uw groepsgenoten en één van onze behandelaren het herstelproces evalueren en onderling ervaringen delen.

Nazorg klinische behandeling

De klinische behandeling in Zuid-Afrika wordt altijd gevolgd door een nazorg traject op onze locatie in Bussum. Het traject bestaat uit vijf groepssessies van anderhalf uur (de klinische nazorggroep) en vijf wekelijkse individuele sessies. Tijdens de laatste week van uw verblijf in Zuid-Afrika krijgt u een datum en tijd door waarop de behandelsessies plaatsvinden. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst.
Mocht de reisafstand een barrière vormen dan denken we graag mee over een passend alternatief

Aandacht voor onderliggende problematiek

Tijdens de nazorg wordt tevens stilgestaan bij onderliggende problematiek. Indien nodig denken wij mee over een passende doorverwijzing voor een vervolgtraject en, waar mogelijk, bieden wij gerichte diagnostiek en behandeling aan binnen Spoor6 of Spoor8.

Avondgroep

Zie hieronder de folder van de avondgroep.

Avondgroep Spoor6 in Bussum

De familie / naasten

Familie / Naasten

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblematiek, heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezins- of familieleden. Om het herstelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang om naasten bij het herstelproces te betrekken. Het allerbelangrijkste doen voor naasten is o.a. grenzen stellen, zelfzorg, communiceren en kennis over verslaving.
‘Addiction is a family disease’ betekent dat direct betrokkenen meestal in verschillende opzichten hebben (mee)geleden onder de verslaving en er sprake kan zijn van verstoorde verhoudingen.
Wij nodigen de naaste(n) dan ook graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Daarom stellen wij het op prijs als in ieder geval één van de naasten bij de intake aanwezig is.

Verslaving is een familieziekte

Verslaving is een familieziekte – Miriam Diekman

“Je kunt als naaste je verslaafde partner niet genezen en vanuit liefde doe je vaak precies het verkeerde; je beschermt jouw dierbare en lost de problemen op die ontstaan zijn door de verslaving. Naasten kunnen daar heel ver in gaan, zover dat het leven van de naaste vaak nog veel ondraaglijker wordt dan van de verslaafde zelf. Verslaving wordt dan ook een familieziekte genoemd.” Lees verder…

Naasten meetings

Informatie over naastenmeeting

Naasten

Wat moet je doen als je partner, of één van je ouders, of je kind verslaafd is?

Uit ervaring weten we dat familie en naasten van verslaafden door een hel gaan door de verslaving. Je krijgt als naaste te maken met negatief gedrag van de verslaafde zoals liegen, bedriegen, stelen en manipulatie. Daarnaast maak je je enorm zorgen over de ander, wat bij sommige naasten kan leiden tot slapeloosheid, stress en zelfs een burnout.

Valkuilen

Uit de gesprekken met naasten en uit onderzoek weten we als geen ander wat de valkuilen zijn voor naasten. Een belangrijke valkuil is dat je de verslaafde te lang ondersteund op de verkeerde manier. Dit wordt ook ‘onbewust faciliteren’ genoemd. Omdat je van de ander houdt wil je hem helpen. Je maakt hem bijvoorbeeld wakker zodat hij op tijd naar zijn werk gaat, of je belt zijn werkgever als hij een kater heeft en niet wil/kan werken. Je geeft/leent hem wat geld om eten te kopen of zijn auto te laten repareren of zijn schulden bij de drugsdealers af te lossen. Je tolereert egoïstisch gedrag om de lieve vrede te bewaren zodat de sfeer in huis draaglijk blijft. Of je koopt zelf drank om ervoor te zorgen dat hij niet buitenshuis gaat drinken.

Boosheid en wantrouwen

Een heel andere manier van reageren is dat je vanuit boosheid of wantrouwen iets schadelijks zegt of doet. Het nadeel hiervan is echter dat het je relatie met de verslaafde verder verslechterd. Daardoor kan hij zich in huis nog slechter gaan gedragen. Of zichzelf opsluiten op zijn kamer waardoor je helemaal niet meer weet wat er gebeurt. Of hij vlucht het huis uit waardoor je geen zicht hebt op wat hij gebruikt. Of het triggert hem om nog meer alcohol of drugs te gebruiken.

Wat je wel moet doen

Tip 1
Laat de verslaafde zelf de natuurlijke consequenties ervaren van zijn verslaving. Dus als hij niet kan werken door een kater, laat hem zelf zijn baas bellen. Als ’s avonds hij heeft overgegeven ruim het dan niet op, maar laat hem het zelf opruimen als hij weer nuchter is.
Tip 2
Zorg heel goed voor jezelf en je naasten. Zorg dat jouw vitaliteit en welzijn goed is. Eet gezond, zorg dat je voldoende slaapt, beweeg genoeg, zorg dat je je vrienden en familie regelmatig spreekt, hou je hobby’s in stand, reserveer tijd voor jezelf, etc.
Tip 3
Verdiep je in verslaving. Hoe groter je kennis over verslaving, hoe beter je de strijd kunt voeren. Lees bijvoorbeeld het boek ‘Een verslaving in huis’, van Robert Meyers. Bekijk de video’s op internet over verslaving, bijvoorbeeld van Gabor Maté, Johann Hari of Russel Brand.
Tip 4
Bezoek een bijeenkomst van Al-Anon; een vereniging van naasten van verslaafden die elkaar steunen middels bijeenkomsten en literatuur. Op internet kun je vinden waar en wanneer de bijeenkomsten zijn: www.al-anon.nl
Tip 5
Stel duidelijke grenzen. Vertel welk gedrag je onacceptabel vindt van verslaafden, en welk gedrag je juist verwacht.
Tip 6
Doe het niet alleen. Zoek actief naar hulp bij je vrienden en familie en betrek ze bij de problemen.
Tip 7
Voed je liefde voor de verslaafde met compassie en kennis. Uit onderzoek blijkt dat veel verslaafden ergens in hun leven een traumatische ervaring hebben opgedaan die hen kwetsbaar maakt voor verslaving. De pijn uit het trauma wordt verdoofd met alcohol of drugs. De compassie voor hun pijn kan voor jou en de ander verzachtend werken, terwijl je beter in staat bent gezonde grenzen te stellen.

Lotgenotengroepen

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid de bijeenkomsten van Al-Anon Familiegroepen te bezoeken. Kijk voor een bijeenkomst bij u in de buurt op: www.al-anon.nl.

Kosten

De kosten van een verslavingsbehandeling in een verslavingskliniek wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de ernst van de verslaving komt u bij ons terecht in een 1op1 traject, de 10 daagse dagbehandeling, de open groep of de klinische opname (behandeling met verblijf) van 6 weken.

Afhankelijk van uw verzekeraar worden kosten vergoedt.
Mocht u niet willen wachten op de verzekeraar, of niet in het zorgsysteem opgenomen worden, dan is het  natuurlijk ook mogelijk om privé te betalen voor de behandeling in onze luxe privé afkickkliniek in Nederland.
Lees meer over de kosten.

Contact

Adres:
Lindelaan 4 & 6
1405 AJ
Bussum

Tel: 035-6975400
mail: info@spoor6.nl

Openingstijden:
Ma-vrij 08:30 – 18:00
Weekend : Altijd telefonisch bereikbaar

Parkeren:
Op ons terrein in Bussum is een zeer ruime mogelijkheid tot parkeren.
Mocht het echt niet lukken op ons eigen terrein, dan is het (tegen betaling) mogelijk te parkeren in de straat voor het pand.

Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Locatie

Afkickkliniek Spoor6 bevindt zich tegen het centrum van Bussum, op loopafstand van het centraal station. De afkickkliniek is binnen 30 treinminuten bereikbaar vanuit Amsterdam en Utrecht.
Parkeren met de auto kunt u op ons eigen terrein waar ruim voldoende plekken aanwezig zijn.

Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Locatie afkickkliniek Nederland - Bussum

Wacht niet lang met hulp zoeken! Bel naar 035-697 54 00 om ons te spreken of een afspraak te maken.

X