Meteen naar de inhoud

Het behandeltraject

De behandeling bij Spoor6 start met een telefonische screening nadat u contact met ons heeft gezocht of dat we een verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen. Indien tijdens de telefonische screening blijkt dat we waarschijnlijk iets voor u kunnen betekenen wordt er een intakegesprek gepland. In dit gesprek worden uw problemen in kaart gebracht. Samen met de behandelaar kijkt u naar alle mogelijke oplossingen die wij kunnen bieden. Vervolgens is een (mogelijk) onderdeel van de behandeling een detoxperiode. Deze detox vindt plaats op onze locatie in Bussum, onder leiding van een verslavingsarts. In het intakegesprek is vastgesteld of u deelneemt aan een 1op1 behandelingeen 10 daagse ambulante dagbehandeling, de open groep in Bussum, of aan de 6-weekse verslavingsbehandeling in Zuid-Afrika. Na afloop van deze behandeling wordt er (verplichte) nazorg geboden. Dit is een belangrijk onderdeel van de behandeling, u wilt immers niet terugvallen in uw verslaving.

Een afspraak maken

Intake

Spoor6 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar via 035-6975400. Telefonisch kunnen wij u direct alle informatie over de behandelmogelijkheden geven en tevens al uw vragen beantwoorden.

Als u ervoor kiest het contactformulier in te vullen, wordt u zo snel mogelijk gebeld. U kunt direct een afspraak maken voor een intakegesprek, dat meestal binnen 3 dagen kan plaatsvinden.

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

Het Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden uw problemen en de oplossingen in kaart gebracht. De behandelaar waarmee u het gesprek heeft zal ook uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan.

Daarnaast is de coördinerend behandelaar eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten. Na het gesprek volgt een uitgebreid consult bij één van onze psychiaters, waarin onder andere medicatiegebruik, lichamelijke klachten en eventuele co-morbide (dubbele diagnose) problematiek aan de orde komen.

De psychiater wordt tevens uw hoofdbehandelaar. Tot slot neemt de coördinerend behandelaar (na overleg met de psychiater) met u het voorgestelde behandelplan door en kunt u aansluitend de behandelovereenkomst tekenen met uw case manager. Zij is tevens het aanspreekpunt voor u en uw naasten voor alle niet behandel-inhoudelijke zaken.

Belangrijk

Het is van belang dat u een geldig legitimatiebewijs, een verwijsbrief en uw verzekeringspas of polisblad meeneemt.

U wordt ontvangen door één van onze casemanagers. Wij vragen u een kwartier voor aanvang van de intake aanwezig te zijn, zodat uw gegevens kunnen worden ingevoerd.

Loop bij ons binnen

U bent altijd welkom om bij ons binnen te lopen. U kunt de sfeer proeven en een gesprekje met één van onze case managers hebben over de behandeling bij Spoor6.

Detoxen / ontgiften

Detoxificatie/ontgiften is een essentieel onderdeel van de behandeling. In veel gevallen lukt dit ambulant, dat wil zeggen dat u met hulp van onze regiebehandelaar thuis al stopt met gebruik, zo mogelijk ruim (enkele dagen tot een week) voor de behandeling. Consulten om ambulant te ontgiften vinden in Bussum plaats. Aan deze ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de mate van gebruik.

Klinische detox

Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox (detox waarbij je ook overnacht gedurende 7-10 dagen)  plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele instellingen.

De behandel mogelijkheden

1. Een 1op1 ambulante behandeling in Bussum

De 1op1 behandeling van Spoor6 is bedoelt voor degenen met een lichte verslaving waarvoor de andere behandelingen te zwaar zijn. Ook kan de 1op1 behandeling na een dagbehandeling, open groep of klinische opname ingezet worden om nog net even dat zetje aan het herstel te geven voor een duurzaam resultaat.
Gedurende een aantal weken, afhankelijk van uw situatie, vindt de behandeling plaats in een van onze behandelvilla’s in Bussum.  De rest van de week kunt u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De 1op1 behandelingen vinden plaats in Bussum met behandelaren uit ons vaste team van therapeuten.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze behandeling toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. De behandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving en het zoeken naar een andere manier om met uw problemen om te gaan. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij, indien noodzakelijk, ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De 1op1 behandeling wordt niet gevolgd door een nazorg traject.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

2. Een 10 Daagse ambulante dagbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vast team van therapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject van individuele therapie.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze intensieve 10 daagse toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Alcoholverslaafde vertelt zijn problemen met drinken

Daan zat gevangen achter zijn bureau en verloor zichzelf in het werk en drank

“Ik merkte dat ik altijd aan stond en altijd moest presteren. Alleen tijdens het drinken, kwam ik snel in de ontspanningsmodus. Dit begon een vast patroon te worden.

Wat ik het sterkste punt van Spoor6 vind is; dat zij bijna niets uit de theorie vertellen. Zij laten je leren door zelf te ervaren. Dit is in mijn ogen een unieke leerstijl, waardoor je zelf conclusies trekt in plaats van iemand je adviseert.” Lees verder..

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.
Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

De behandeling wordt ondersteund door inzichten vanuit de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Spoor6 maakt alleen maar gebruik van hoogopgeleide specialisten. Het vaste multidisciplinaire team van Spoor6 bestaat uit: basis psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, een arts en GZ-agogen. Daarnaast vullen ervaringsdeskundigen het vaste team met hun specifieke expertise aan.

Een dag bij Spoor6

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

Om u een idee te geven van de dagstructuur tijdens de eerste twee weken van uw behandeling ziet u hieronder een voorbeeld van een willekeurige behandeldag.

08.45 – 09.00 / Inloop

09.00 – 10.00 / Mindfulness (MBCT)

10.00 – 10.15 / Pauze

10.15 – 11.15 / Leefstijlgroep

11.15 – 11.30 / Pauze

11.30 – 12.30 / Schrijfopdracht

12.30 – 13.00 / Lunch

13.00 – 14.00 / Individuele therapie

14.00 – 14.15  / Pauze

15.15 – 15.30  / Pauze

15.30 – 17.00  / Groepstherapie

14.15 – 15.15  / Lecture

behandeling verslavingszorg spoor6 afkickkliniek

3. De open groep

De open groep is een 8 weken durende behandeling waarbij u 4x in de week een middag (13:00-16:00) naar onze behandel locatie in Bussum komt om samen met maximaal 14 anderen te werken aan herstel.
Deze behandeling kan een op zichzelf staande behandeling zijn maar kan ook een vervolg zijn op de 1op1 behandelingen, de dagbehandeling en de klinische behandeling in Zuid-Afrika.

De open groepsbehandeling vindt plaats in groepsverband , bestaat voornamelijk uit groepssessies en daarnaast vindt er elke week een 1op1 sessie plaats met je eigen behandelaar. Hierbij ligt de kracht in de diversiteit van de groep en de duur dat iemand al in de groep meedraait.

We werken met ons vaste team van therapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject van individuele therapie.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze open groep behandeling  toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De behandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

De open groep behandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

4. Een 6 weken klinische behandeling in Zuid-Afrika

Op een prachtige locatie, aan de rand van Kaapstad (Zuid-Afrika), ligt kliniek “Rustenburg”. Het is een complex bestaande uit meerdere gebouwen. Het glooiende terrein ademt een campus-achtige sfeer, dat tevens gelegenheid biedt tot ontspanning. Spoor6 levert hier met recht verslavingszorg op niveau.

Spoor6 helpt mensen met een verslaving die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie, luxe afkickkliniek in Zuid-Afrika.
Spoor6 helpt mensen die te kampen hebben met een alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen verslaving, en daarnaast helpen we mensen met een gedragsverslaving als gokverslaving, seksverslaving of gameverslaving.

Voor de lichtere verslavingen doen we dit in onze kliniek in Bussum middels een 1 op 1 behandeling of een 10 daagse dagbehandeling. Voor de zwaardere gevallen verwijzen wij naar onze afkickkliniek in Zuid Afrika waar cliënten over het algemeen 6 weken verblijven.

Wilt u meer informatie over de klinische opname in Zuid-Afrika, neem dan contact met ons op of kijk hier even.

De nazorg

Tijdens dit gesprek worden uw problemen en de oplossingen in kaart gebracht. De behandelaar waarmee u het gesprek heeft zal ook uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan.

Daarnaast is de coördinerend behandelaar eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten. Na het gesprek volgt een uitgebreid consult bij één van onze psychiaters, waarin onder andere medicatiegebruik, lichamelijke klachten en eventuele co-morbide (dubbele diagnose) problematiek aan de orde komen.

De psychiater wordt tevens uw hoofdbehandelaar. Tot slot neemt de coördinerend behandelaar (na overleg met de psychiater) met u het voorgestelde behandelplan door en kunt u aansluitend de behandelovereenkomst tekenen met uw case manager. Zij is tevens het aanspreekpunt voor u en uw naasten voor alle niet behandel-inhoudelijke zaken.

De familie / naasten

Tijdens dit gesprek worden uw problemen en de oplossingen in kaart gebracht. De behandelaar waarmee u het gesprek heeft zal ook uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan.

Daarnaast is de coördinerend behandelaar eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten. Na het gesprek volgt een uitgebreid consult bij één van onze psychiaters, waarin onder andere medicatiegebruik, lichamelijke klachten en eventuele co-morbide (dubbele diagnose) problematiek aan de orde komen.

De psychiater wordt tevens uw hoofdbehandelaar. Tot slot neemt de coördinerend behandelaar (na overleg met de psychiater) met u het voorgestelde behandelplan door en kunt u aansluitend de behandelovereenkomst tekenen met uw case manager. Zij is tevens het aanspreekpunt voor u en uw naasten voor alle niet behandel-inhoudelijke zaken.

Kosten

De kosten van een verslavingsbehandeling in een verslavingskliniek wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de ernst van de verslaving komt u bij ons terecht in een 1op1 traject, de 10 daagse dagbehandeling of de klinische opname (behandeling met verblijf) van 6 weken.

Afhankelijk van uw verzekeraar worden kosten vergoedt.
Mocht u niet willen wachten op de verzekeraar, of niet in het zorgsysteem opgenomen worden, dan is het  natuurlijk ook mogelijk om privé te betalen voor de behandeling in onze luxe privé afkickkliniek in Nederland.
Lees hier meer over de kosten.

Contact

Adres:
Lindelaan 4 & 6
1405 AJ
Bussum

Tel: 035-6975400
mail: info@spoor6.nl

Openingstijden:
Ma-vrij 08:30 – 18:00
Weekend : Altijd telefonisch bereikbaar

Parkeren:
Op ons terrein in Bussum is een zeer ruime mogelijkheid tot parkeren.
Mocht het echt niet lukken op ons eigen terrein, dan is het (tegen betaling) mogelijk te parkeren in de straat voor het pand.

Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Afkickkliniek Spoor6 bevindt zich tegen het centrum van Bussum, op loopafstand van het centraal station. De afkickkliniek is binnen 30 treinminuten bereikbaar vanuit Amsterdam en Utrecht.
Parkeren met de auto kunt u op ons eigen terrein waar ruim voldoende plekken aanwezig zijn.

Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Locatie afkickkliniek Nederland - Bussum

Wacht niet lang met hulp zoeken! Bel naar 035-697 54 00 om ons te spreken of een afspraak te maken.

X