Detox bij Spoor6

Onderdeel van de behandeling kan een detoxperiode zijn. Spoor6 beschikt over een eigen detoxfaciliteit. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ambulant ontgiften onder begeleiding van een verslavingsarts. Consulten vinden plaats op onze locatie te Bussum.

Aan de ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de mate van gebruik.

Klinische detox

Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele instellingen.