Is mijn partner verslaafd aan alcohol?

Nederlanders drinken veel. Uit een grote internationale enquête blijkt dat wij zelfs in de Europese top drie staan. Alleen in Ierland en Denemarken wordt meer gedronken. De ondervraagde Nederlandse deelnemers hebben daarnaast niet de intentie om te minderen.

Riskant alcoholgebruik snel opmerken met de CAGE-test

Uit de enquête blijkt dat meer dan 40% van de Nederlandse mannen problematisch drinkt. Wereldwijd is dit 25%. Onder de Nederlandse vrouwen vertoont ruim 27% problematisch drinkgedrag. Wereldwijd is dit 20%. Signalen van problematisch drinkgedrag zijn o.a. het zich niet meer herinneren wat er is gebeurd en last hebben van schuldgevoelens en spijt achteraf.

Overmatig of problematisch drankgebruik komt voor in alle inkomens- en leeftijdsgroepen. Bij al deze groepen is het bewustzijn ten aanzien van het risico laag.

Indien u zich zorgen maakt over riskant alcoholgebruik van uw partner en/of u zich dermate belast voelt dat u zelf de neiging heeft teveel te drinken, dan is de CAGE-test een eenvoudig hulpmiddel.

De CAGE-test

De CAGE-test is in de Verenigde Staten in de jaren vijftig ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht De test blijkt zeer bruikbaar. CAGE betekent kooi in het Engels. Hiermee wordt de kooi van verslaving of dreigende verslaving aan alcohol bedoeld. De letters staan voor:

C: Criticism – kritiek
A: Annoyed – irritatie
G: Guilt – schuld(gevoel)
E: Early – eerder (begonnen)

Hieronder de test in het Nederlands:

• Heeft u ooit het idee gehad dat u minder zou moeten drinken?
• Raakte u wel eens geïrriteerd doordat anderen uw alcoholgebruik bekritiseerden?
• Heeft u zich ooit slecht of schuldig gevoeld over uw alcoholgebruik?
• Heeft u ooit ‘s ochtends direct alcohol gedronken om uw zenuwen te kalmeren of een kater kwijt te raken?

Indien u twee of meer vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden is er sprake van problematisch alcoholgebruik of verslaving.