Meteen naar de inhoud

Cliëntenraad Spoor6

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht sinds 1996 gezondheidscentra tot het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Spoor6. De leden van de raad hebben zelf ervaring met behandeling in de verslavingszorg.

Via de cliëntenraad hebben cliënten medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van Spoor6.

De raad komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De onderwerpen waarover de cliëntenraad overlegt zijn zeer verschillend, maar betreffen altijd algemene zaken over verslavingszorg.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Mocht u contact willen opnemen met onze cliëntenraad kunt u een email zenden ter attentie van Theo, Martine en Daan clientenraad@spoor6.nl

Spoor6 kent een aparte externe, onafhankelijke klachtenregeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht over de verslavingszorg voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.
Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer: 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Of stuur een email naar info@klachtenloket-zorg.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan.

Voor meer informatie kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

X