De maat is vol! VNN voert actie

VNN komt op voor haar cliënten

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) vindt de bezuinigingsplannen van minister Schippers op GGZ-aanbieders en cliënten volstrekt onacceptabel en komt hier tegen in actie. De maat is vol! Een eigen bijdrage vragen aan mensen met verslavingsproblematiek is discriminerend. Het aantal cliënten in de verslavingszorg dat zorg mijdt, zal door de eigen bijdrage toenemen; de cliënten en de samenleving krijgen daardoor op de langere termijn een hogere rekening gepresenteerd.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (€ 175 euro) was tot nu toe onafhankelijk van het feit of je lichamelijk of psychisch ziek bent. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er onderscheid gemaakt tussen cliënten met psychische aandoeningen en lichamelijke klachten. Met de nieuwe plannen van de minister komt er een extra eigen risico bij voor GGZ-cliënten en mensen in behandeling bij een instelling voor verslavingszorg. Zeventig procent van onze cliënten hebben een laag of geen inkomen en zijn niet in staat om dit extra bedrag op te hoesten.

Zie verder over de bezuinigingsmaatregelen en de gevolgen daarvan voor clienten de Factsheet van GGZ.

Gevolgen van deze maatregelen

VNN maakt zich grote zorgen om het effect van deze maatregelen. Doordat cliënten de zorg niet meer kunnen betalen, haken zij af en staken hun behandeling. Gevolg is dat mensen langer blijven rondlopen met hun verslaving, waardoor de effecten op lichaam, geest en omgeving toenemen. Problemen met budgettering en schuldsanering zullen toenemen, ondanks de hulp die VNN daarbij biedt.

Jongeren
VNN heeft de afgelopen jaren met succes gewerkt aan het verminderen van middelengebruik bij jongeren. Speciale ambulante teams zijn hiervoor ingericht en onlangs is de opnamevoorziening DOK3 van start gegaan. Jongeren leggen de basis van hun verdere leven in de puberteit. Experimenteren met gebruik hoort hier ook bij. Als dit uit de hand loopt, moeten zij beroep te kunnen doen op VNN, zonder dat daar extra financiële drempels voor worden opgeworpen.

Overlast
Verslavingszorg heeft de laatste jaren succes gehad: overlast en criminaliteit is teruggebracht. Dit blijkt zowel uit onze eigen ervaring als bijvoorbeeld een onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling heroïne. Het is onverantwoord dat door deze bezuinigingen mensen weer aan hun lot worden overgelaten.

Actie voeren

VNN voert daarom actie op woensdag 29 juni aanstaande. Deze woensdag zullen we geen afspraken hebben met cliënten in de poliklinieken (ambulante zorg) en zondagdiensten draaien in de afkickklinieken en woonvoorzieningen. Dat laatste betekent geen nieuwe cliëntopnames, tenzij het een crisisopname betreft. VNN belt zelf de cliënten waarvan de afspraak op woensdag 29 juni vervalt. VNN garandeert verantwoorde zorg. Het behandelend team maakt die beoordeling.

Ook al lijkt het dat clienten de dupe zijn van deze actiedag, VNN is van mening dat één afspraak verzetten opweegt tegen dure zorg in de toekomst.
Cliënten en medewerkers gaan op woensdag 29 juni actie voeren in Den Haag. Zij sluiten aan bij de protestmanifestatie van de andere GGZ-instellingen in Nederland.

VNN roept iedereen op de landelijke petitie te ondertekenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VNN, telefoonnummer 050 3648900 of mailen naar protestactie@vnn.nl.

Bron: http://www.vvn.nl

Recent Posts