FAMILIEPROGRAMMA

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblemen, heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezins- of familieleden. Om het herstelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang om naasten bij het herstelproces te betrekken. Spoor6 heeft een familieprogamma.

‘Addiction is a family disease’ betekent dat direct betrokkenen meestal in verschillende opzichten hebben (mee)geleden onder de verslaving en er sprake kan zijn van verstoorde verhoudingen. Wij nodigen de naaste(n) dan ook graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Ouders, partner of één familielid worden expliciet uitgenodigd bij de intake aanwezig te zijn.

Het familieprogramma van Spoor6 bestaat uit:

FAMILIE SUPPORT

Spoor6 biedt u een jaar lang de mogelijkheid om samen met lotgenoten van gedachten te wisselen, ervaringen te delen, hulp te vragen en te ervaren dat u er niet alleen voor staat. Familie Support vindt eens in de vier weken plaats op de eerste donderdag van de maand  van 15.30-17.00 uur op onze locatie Lindelaan 4 in Bussum. Vriendelijk verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van te voren via mail aan te melden: secretariaat@spoor6.nl.

Data 2017 : 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december.

Doelstelling van Familie Support:

  • Het creëren van begrip voor en het inzicht verschaffen in de ziekte verslaving, alsmede betrokkenen stimuleren om te praten over de ingrijpende gevolgen van de verslaving op hun eigen leven. Ondersteuning geldt voor elk individueel familielid, maar ook voor het gezin als geheel.
  • Het doorbreken van bepaalde gewoonten en patronen binnen de gezinsdynamiek om de verslaafde de beste kans op herstel te geven. De behandelaren van Spoor6 zijn erin getraind deze patronen te herkennen en te behandelen teneinde de gezinsverhoudingen weer in balans te brengen.

Aan Familie Support zijn geen kosten verbonden. Per avond kunnen wij maximaal 4 naasten per patiënt ontvangen.

VOORLICHTING CONTACTPERSONEN

Direct betrokkenen (partner, broer/zus, ouder) kunnen de aangewezen partners zijn om de patiënt te ondersteunen in het herstelproces. Zij worden bij het tekenen van de behandelovereenkomst door de casemanager uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst voor contactpersonen. Besproken wordt hoe de patiënt het beste ondersteund kan worden. Ook is er uitleg over het herkennen van terugvalsymptomen, wat snel en effectief ingrijpen mogelijk maakt. Voor een geslaagde behandeling moet niet alleen het leven van de patiënt drastisch veranderen, maar meestal ook dat van de directe omgeving.

Aan de bijeenkomsten voor contactpersonen zijn geen kosten verbonden. Per bijeenkomst kunnen wij maximaal 4 naasten van de patiënt ontvangen.

INDIVIDUELE THERAPIE

Indien uw partner, vader of moeder, broer, zus of kind verslaafd is, maakt dit intense gevoelens los. Verdriet, boosheid, wantrouwen, schuldgevoelens. Op indicatie biedt Spoor6 therapeutische ondersteuning in de nazorgfase. We bieden een helpende hand in de vorm van partner-, gezins- of systeemtherapie. Het eerste (indicatie)gesprek wordt niet in rekening gebracht. Is er sprake van een psychiatrische diagnose, dan worden de sessies vergoed. Houdt wel rekening met het maximaal aantal vergoede behandelingen en het wettelijk verplicht eigen risico.

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid de bijeenkomsten van Al-Anon Familiegroepen te bezoeken. Kijk voor een bijeenkomst bij u in de buurt op: www.al-anon.nl.