HET INTAKE-GESPREK

Tijdens dit gesprek worden uw problemen en de oplossingen in kaart gebracht. De behandelaar waarmee u het gesprek heeft zal ook uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan. Daarnaast is de coördinerend behandelaar eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten. Na het gesprek volgt een uitgebreid consult bij één van onze psychiaters, waarin onder andere medicatiegebruik, lichamelijke klachten en eventuele co-morbide (dubbele diagnose) problematiek aan de orde komen. De psychiater wordt tevens uw hoofbehandelaar. Tot slot neemt de coördinerend behandelaar (na overleg met de psychiater) met u het voorgestelde behandelplan door en kunt u aansluitend de behandelovereenkomst tekenen.

EEN AFSPRAAK MAKEN 

Spoor6 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar via 035-6975400. Telefonisch kunnen wij u direct alle informatie over de behandelmogelijkheden geven en tevens al uw vragen beantwoorden. Als u ervoor kiest het contactformulier in te vullen, wordt u zo snel mogelijk gebeld. U kunt direct een afspraak maken voor een intakegesprek, dat meestal binnen 3 dagen kan plaatsvinden. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.

BELANGRIJK

Het is van belang dat u een geldig legitimatiebewijs, een verwijsbrief en uw verzekeringspas of polisblad meeneemt. U wordt ontvangen door één van onze front office medewerkers. Wij vragen u een kwartier voor aanvang van de intake aanwezig te zijn, zodat uw gegevens kunnen worden ingevoerd.