Intensieve 4-weekse dagbehandeling

Naast de 2-weekse dagbehandeling biedt Spoor6 ook een 4-weekse dagbehandeling aan, waarvoor u op basis van de uitkomsten van het intakegesprek geïndiceerd kunt worden. Bepalend zijn o.a. de ernst van de verslaving en de mogelijkheden voor behandeling in relatie tot de reeds bestaande dagstructuur van de patiënt.

Gedurende vier weken bent u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u gewoon thuis, hetgeen u de mogelijkheid biedt de nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk te brengen.

De dagbehandeling vindt plaats in kleine open groepen, met vaste groepscounselors, die ook buiten de sessies actief betrokken zijn bij uw proces. Aan mogelijke obstakels ten aanzien van uw herstel wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten.

dagbehandeling2

 

Uitgebreide individuele aandacht

De dagbehandeling bestaat uit is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie.

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen vormt tevens onderdeel van het programma.

Spoor6 biedt de mogelijkheid om de familie en/of andere naasten in de behandeling te betrekken.