INTENSIEVE DAGBEHANDELING

De 10- of 20-daagse dagbehandeling van Spoor6 is intensief. Tijdens de behandeling bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u gewoon thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepscounselors, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw verslavingsherstelproces.

Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Skype, mail of telefoon (E-Health).

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma

DOEL VAN DE BEHANDELING

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemmingsveranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven. Dit doel bereiken we door intensieve behandeling van de verslaving en de onderliggende psychische en lichamelijke problematiek (comorbiditeit). Essentiele onderdelen van de behandeling zijn het 12 Stappen Programma, gecombineerd met medische zorg. Het uiteindelijke doel is een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen.

COMORBITITEIT

Van comorbiditeit (dubbele diagnose) is sprake wanneer een patiënt meerdere stoornissen of aandoeningen heeft. 

Het primaire doel van onze behandeling is volledige abstinentie van verslavende middelen en processen en verbetering van de kwaliteit van leven. Dit doel bereiken we primair door intensieve behandeling van de verslaving en zo nodig door de gelijktijdige of daaropvolgende behandeling van (psychiatrische) comorbiditeit die met verslaving gepaard kan gaan.

Veel voorkomende combinaties:

  • Cocaïne-adhd
  • Alcohol-depressie
  • Cannabis-persoonlijkheidsstoornis
  • Cannabis-PTSS

De praktijk, maar ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het (vrijwel) gelijktijdig behandelen van verschillende aandoeningen in één behandelomgeving, het beste resultaat oplevert.