Op basis van de tijdens het intakegesprek verkregen informatie, bestaat de mogelijkheid dat Spoor6 een intensievere  behandeling dan de dagbehandeling in Bussum adviseert. Patiënten kunnen erbij gebaat zijn weg te zijn uit de eigen omgeving en te worden doorverwezen naar een verslavingsinstelling in Zuid-Afrika, die plaats biedt plaats aan 35 patiënten. De behandelstaf bestaat uit psychiaters, artsen, verpleegkundigen, psychologen, klinisch psychologen, verslavingstherapeuten, support counselors en een professionele fitness trainer.

Intensief en uniek behandelprogramma
Deze verslavingsinstelling beschikt over een hoog gekwalificeerde en ervaren behandelstaf op het gebied van verslaving alsmede op het gebied van psychotherapie en heeft een tweeledige benadering:

  • Intensieve behandeling van de verslaving in de vorm van uitgebreide groepstherapie, psycho-educatie, individuele sessies en introductie in het 12 Stappen Programma.
  • Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft zijn/haar eigen psycholoog, waarmee hij/zij tenminste drie individuele sessies per week heeft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan onderliggende problematiek en is de behandeling veel meer gericht op de individuele behoeften van de cliënt. Dit intensieve psychotherapie-programma is uniek in de verslavingszorg.

De familie van de patiënt wordt in Nederland nadrukkelijk bij het programma betrokken.

Ontspanning
We realiseren ons dat u tijdens zo’n intensieve behandeling ook ruimte nodig heeft voor ontspanning. Naast de behandeling zijn er verschillende sportactiviteiten zoals wandelen, zwemmen en fitness, excursies en diverse buitenactiviteiten. Alle activiteiten zijn in groepsverband en worden begeleid door gekwalificeerd personeel. Tijdens uw verblijf bent u dus niet in de gelegenheid om zelfstandig activiteiten te ondernemen.

Nazorg
Na uw opname vliegt u rechtstreeks terug naar Nederland om uw behandeling voort te zetten in ons nazorgtraject. Aangezien u een intensieve periode achter de rug heeft en in die zin nog kwetsbaar bent, is het niet de bedoeling dat u aansluitend aan uw opname voor vakantie in Zuid-Afrika blijft.

NB: Voor behandeling in Zuid-Afrika is basisbeheersing van de Engelse taal een vereiste.