Kosten verslavingsbehandeling bij Spoor6?

De kosten verslavingsbehandeling in een verslavingskliniek wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico (2020: € 385) wanneer dit bij u nog niet is aangesproken.

Daarnaast betaalt u een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten.

Wij maken u erop attent dat er een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal €385 geldt. Indien het bedrag van dit eigen risico in uitzonderlijke gevallen door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan Spoor6, ontvangt u hiervoor een factuur.

Voor de ambulante dagbehandeling en de 6-weekse klinische behandeling in Zuid Afrika en Portugal geldt een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten. De bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten voor Zuid Afrika is € 1500 incl ticket en voor Portugal € 1000 incl ticket en voor de dagbehandeling € 350,-

Particuliere Zorg

Indien wij met u een particulier traject bewandelen dan ontvangt u wekelijks zelf een factuur, zoals van te voren met u wordt besproken.

Bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten voor ambulante dagbehandeling

Voor de 10-daagse behandeling in afkickkliniek Spoor6 brengen wij € 350,- in rekening voor diverse kosten zoals administratie, reservering, koffie, thee, lunch, tussendoortjes, diverse werkmaterialen, alsmede programma-onderdelen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Stappenplan nieuwe klanten

Voor onze nieuwe klanten hebben we een stappenplan uitgewerkt zodat het duidelijk is welke stappen u moet doorlopen.

Stap 1: Neem contact op met Spoor6 en bespreek de mogelijkheden. Wij helpen u graag verder.

Stap 2: Vraag aan uw huisarts een verwijsbrief voor een behandelingstraject bij Spoor6.

Stap 3: De behandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

Stap 4: Wij maken u erop attent dat er altijd een eigen risico is van de basisverzekering van minimaal €385. Dit is afhankelijk van het eigen risico bedrag wat u zelf bent overeengekomen met uw zorgverzekeraar.

Stap 5: Spoor6 is als instelling opgenomen in het register van het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-Code is 22-227348. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Onze verslavingszorg is gericht op blijvend herstel

Kosten behandeling met verblijf in Zuid-Afrika

Mocht u worden doorverwezen voor een 6-weekse klinische behandeling in onze afkick-kliniek in Zuid-Afrika, betaalt u een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten alsmede de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (afhankelijk van het seizoen gemiddeld ca. € 1.500).

Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van het vliegveld naar de behandellocatie voor haar rekening.

Restitutiepolis of natura?

Op het moment dat u een basisverzekering bij een zorgverzekeraar afsluit, heeft u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering. Een restitutieverzekering is een verzekering waarbij u zelf bepaalt naar welke zorgverlener u gaat. Bij een naturaverzekering heeft de zorgverzekeraar contracten afgesloten met zorgaanbieders waarvan u gebruik moet maken.

Om vrije zorgkeuze te hebben adviseren wij u uw naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Dit kan jaarlijks tot 1 januari bij uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u besluiten voor een andere zorgverzekeraar te kiezen, dient u dit voor 31 december te doen.

Het is afhankelijk van uw eigen verzekering hoeveel u exact vergoed krijgt. Neem dus altijd contact op met uw verzekering.

AGB-Code

Spoor6 is als instelling opgenomen in het register van het
AlgemeneGegevens Beheer Zorgverleners (AGB).
Onze AGB-code is 22-227348.

Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse
Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

No Show, machtiging & borg

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen (twee werkdagen van te voren) van een gesprek brengen wij €150 in rekening.

NB:

  • Als u bij ENO, DSW of Stad Holland bent verzekerd, dient u de behandeling zelf te betalen.
  • Bij De Amersfoortse, Ditzo en ONVZ dient een machtiging voor behandeling te worden aangevraagd.
  • De Amersfoortse, Ditzo en ONVZ, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP of Just vergoeden geen klinische trajecten.
  • Als u bij CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP of Just verzekerd bent, geldt tevens een borg omdat deze verzekeraars het eigen risico bij Spoor6 in rekening kunnen brengen.
Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6