Investering in herstel

De behandeling die wij aanbieden wordt niet vergoed door uw verzekeraar. Spoor6 heeft hier bewust voor gekozen. Doordat wij niet gebonden zijn aan beperkende regels en voorschriften van de zorgverzekeraar kunnen wij een behandeling bieden waarbij uw herstel op de eerste plaats komt. Zo zijn onze sessies niet gebonden aan een limiet in tijd of in aantal, zijn onze teamleden ook buiten de sessies nauw betrokken bij uw herstelproces en is onze behandeling gegarandeerd anoniem: u wordt niet geregistreerd als verslaafde bij uw zorgverzekeraar, wij zijn niet verplicht te rapporteren aan uw huisarts en dossiers aan te maken en op te slaan.

Herstelplan op maat

Iedere situatie is uniek. Dat maakt iedere behandeling uniek. Op basis van de informatie die tijdens het intakegesprek wordt verkregen, wordt een op maat gesneden herstelplan opgesteld. De kosten van behandeling zijn derhalve afhankelijk van de door u te volgen herstelroute. Een voorbeeld van een mogelijk behandeltraject is de 10-daagse dagbehandeling, voorafgegaan door een intakeprocedure en gevolgd door een traject van10 sessies individuele counseling. De kosten hiervan bedragen € 4.750. Hierbij inbegrepen is het – vrijblijvend – levenslang bijwonen van de tweewekelijkse Spoor6 Supportgroep.

Vrijblijvend oriënterend gesprek

Alvorens u een afspraak maakt voor een uitgebreid intakegesprek, bieden wij u de mogelijkheid bij ons langs te komen voor een oriënterend gesprek. U kunt hierin kort uw situatie bespreken, de sfeer proeven en kennis maken met de counselors. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.