Wat kost een behandeling bij Spoor6?

De behandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico (2018: € 385,–) wanneer dit nog niet is aangesproken, alsmede de zelfstandige bijdrage.

Wij maken u erop attent dat er een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal € 385 geldt. Indien het bedrag van dit eigen risico door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan Spoor6, ontvangt u hiervoor een factuur.”

Verzekering

Zelfstandige bijdrage voor ambulante dagbehandeling

Voor de 10-daagse behandeling brengen wij € 350,– (per 1 september 2018) in rekening voor diverse kosten zoals administratie, reservering, koffie, thee, lunch, tussendoortjes, diverse werkmaterialen, alsmede programma-onderdelen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Kosten 7-weekse Avondbehandeling

De kosten voor de 7-weekse avondbehandeling, inclusief nazorg, worden door uw zorgverzekeraar geheel of grotendeels vergoed. Voorafgaand aan de behandeling dient een bedrag van € 4.600,– door uzelf voldaan te worden. U kunt dit terugvorderen bij uw zorgverzekeraar zodra u de behandeling en nazorg heeft afgerond of u kunt Spoor6 vragen dit voor u te regelen. Bij een restitutiepolis geldt 100% vergoeding; bij een naturapolis wordt gemiddeld 75% vergoed. Indien u geen tussenkomst van uw verzekeraar wenst, kunt u de kosten voor uw eigen rekening nemen.

Kosten behandeling met verblijf

Mocht u worden doorverwezen voor een 9-weekse behandeling met verblijf in Zuid-Afrika, betaalt u de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (afhankelijk van het seizoen gemiddeld ca. € 1.200). Spoor6 vraagt geen eigen bijdrage voor verblijf. Met ingang van 1 oktober 2018 vraagt Spoor6 u een borgsom te storten, die aan u wordt terugbetaald wanneer u de gehele behandeling (inclusief nazorg) heeft afgerond.

Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van Cape Town Airport naar de behandellocatie voor haar rekening.

Restitutiepolis of natura?

Op het moment dat u een basisverzekering bij een zorgverzekeraar afsluit, heeft u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering. Een restitutieverzekering is een verzekering waarbij u zelf bepaalt naar welke zorgverlener u gaat. Bij een naturaverzekering heeft de zorgverzekeraar contracten afgesloten met zorgaanbieders waarvan u gebruik moet maken.

Om vrije zorgkeuze te hebben adviseren wij u uw naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Dit kan jaarlijks tot eind januari bij uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u besluiten voor een andere zorgverzekeraar te kiezen, dient u dit voor 31 december te doen.

AGB-Code

Spoor6 is als instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227348. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

No Show

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een gesprek brengen wij € 150,– in rekening. Kosteloos afzeggen van een gesprek kan tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren, telefonisch of per email.

NB: Bent u bij ENO, DSW of Stad Holland verzekerd? Dan kunt u alleen bij ons terecht indien u de behandeling zelf betaalt. Bij zorgverzekeraars De Amersfoortse, Ditzo en ONVZ dient voordat de behandeling kan starten toestemming te worden gevraagd.