Kosten verslavingsbehandeling bij Spoor6?

De kosten van een verslavingsbehandeling in een verslavingskliniek wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico (2021: € 385) wanneer dit bij u nog niet is aangesproken.

Daarnaast betaalt u een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten.

Wij maken u erop attent dat er een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal €385 geldt. Indien het bedrag van dit eigen risico in uitzonderlijke gevallen door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan Spoor6, ontvangt u hiervoor een factuur.

Voor de ambulante dagbehandeling en de 6-weekse klinische behandeling in Zuid Afrika geldt een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten. De bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten voor Zuid Afrika is € 1500 incl. het ticket en voor de dagbehandeling € 350,-.

Particuliere Zorg

Indien wij met u een particulier traject bewandelen dan ontvangt u wekelijks zelf een factuur, zoals van te voren met u wordt besproken.

Bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten voor ambulante dagbehandeling

Voor de 10-daagse behandeling in afkickkliniek Spoor6 brengen wij € 350,- in rekening voor diverse kosten zoals administratie, reservering, koffie, thee, lunch, tussendoortjes, diverse werkmaterialen, alsmede administratieve onderdelen en programmaonderdelen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Stappenplan nieuwe klanten

Voor onze nieuwe klanten hebben we een stappenplan uitgewerkt zodat het duidelijk is welke stappen u moet doorlopen.

Stap 1: Neem contact op met Spoor6 en bespreek de mogelijkheden. Wij informeren u heel graag.

Stap 2: Vraag aan uw huisarts een verwijsbrief voor een behandelingstraject bij Spoor6. Zodra wij de verwijsbrief ontvangen hebben volgt zo snel mogelijk een telefonische screening (zorg dat u bereikbaar bent!) en wordt aan de hand van deze screening een intake afspraak gepland.

Stap 3: De intake vindt fysiek of via zoom plaats samen met een psycholoog en een regiebehandelaar (psychiater, klinisch- of GZ psychloog).

Stap 4: U ontvangt direct een behandeladvies en indien noodzakelijk tevens een behandelplan.

Stap 5: Indien een klinisch traject geadviseerd wordt, starten wij met de machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar

Stap 6: De startdatum van uw behandeling wordt gepland.

De behandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, Spoor6 hoeft hiervoor geen contract met uw verzekeraar te hebben.

Wij maken u erop attent dat er altijd een eigen risico is van de basisverzekering van minimaal €385. Dit is afhankelijk van het eigen risico bedrag wat u zelf bent overeengekomen met uw zorgverzekeraar.

Spoor6 is als instelling opgenomen in het register van het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-Code is 22-227348. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Oriënterend gesprek

Er is altijd een mogelijkheid om een geheel vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek aan te vragen, zowel voor naasten als voor de mensen die hulp zoeken zelf.

Onze verslavingszorg is gericht op blijvend herstel

Kosten behandeling met verblijf in Zuid-Afrika

Mocht u worden doorverwezen voor een 6-weekse klinische behandeling in onze afkick-kliniek in Zuid-Afrika, betaalt u een bijdrage ten behoeve van niet zorg gerelateerde activiteiten alsmede de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (totaal € 1.500).

Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van het vliegveld in Kaapstad naar de behandellocatie voor haar rekening.

Restitutiepolis of natura?

Op het moment dat u een basisverzekering bij een zorgverzekeraar afsluit, heeft u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering. Een restitutieverzekering is een verzekering waarbij u altijd zelf bepaalt naar welke zorgverlener u gaat (vrije artsenkeuze).

Om vrije zorgkeuze te hebben adviseren wij u een restitutiepolis af te sluiten. Dit kan jaarlijks tot 1 januari bij uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u besluiten voor een andere zorgverzekeraar te kiezen, dient u dit voor 31 december te doen.

AGB-Code

Spoor6 is als instelling opgenomen in het register van het
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB).
Onze AGB-code is 22-227348.

Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse
Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

No Show, machtiging & borg

Spoor6 vraagt voor klinische trajecten altijd een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar.

Bij een aantal verzekeraars kan deze procedure langer in beslag nemen en is uw voortraject bepalend (uw behandelhistorie).
Onze casemanagers kunnen u hier uitgebreid over informeren.

Als u bij CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, PZP of Just verzekerd bent geldt tevens een borg omdat deze verzekeraars het eigen risico bij Spoor6 in rekening kunnen brengen.

Indien u niet op de afspraak verschijnt en deze niet tijdig (dwz 24 uur van te voren) heeft geannuleerd brengen wij de kosten in rekening.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6