Kwaliteit van verslavingszorg

Kwaliteit van verslavingszorg vinden wij van essentieel belang voor het slagen van uw behandeling. Daarom zijn alle behandelaars hoog gekwalificeerd en worden zij regelmatig bij- en nageschoold. Alle medische zorgverleners (psychiaters, verslavingsartsen en GZ-psychologen) zijn BIG-geregistreerd.

Het Spoor6 kwaliteitsmanagementsysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance geëvalueerd en goedgekeurd. Hierdoor mogen wij het keurmerk HKZ Geestelijke Gezondheid (2009) voeren, inclusief addendum patiëntveiligheid. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat wordt elk jaar door onafhankelijke organisatie getoetst en geeft aan dat wij voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Concreet betekent dit dat Spoor6 aantoonbaar:

  • Goed georganiseerd is
  • Patiënten centraal stelt
  • Continu werkt aan optimalisering van de behandelprogramma’s
  • Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld
  • Betrouwbare resultaten presenteert

Onze hoge kwaliteit van verslavingszorg komt tot uitdrukking in onze resultaten:
bijna 75% van onze patiënten sluit de behandeling succesvol af.
Daarmee doet Spoor6 het 50% beter dan vergelijkbare verslavingszorginstellingen!

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut van Spoor6

kwaliteit van verslavingszorg
kwaliteit van verslavingszorg
Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6