Lange werkdagen verhogen risico op drankproblemen

9 augustus 2011

Meer dan 50 uren

Werkweken van meer dan vijftig uur kunnen leiden tot grotere drankproblemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Otago in Nieuw-Zeeland. De problemen bestaan volgens onderzoeksleider Sheree Gibb zowel uit frequent alcoholgebruik als uit misbruik en verslaving. Bij werkweken van meer dan vijftig uur zou het risico op een drankprobleem volgens de onderzoeker met 1,8 keer tot 3,3 keer kunnen opdrijven tegenover personen die niet werken en 1,2 keer tot 1,5 keer tegenover mensen die tussen dertig en vijftig uur werken.

Sommige sectoren meer dan andere

“Een mogelijke verklaring voor het fenomeen zou gezocht kunnen worden bij de stress die werknemers ervaren om de lange werkweken te combineren met het gezinsleven,” voert Sheree Gibb aan. De onderzoekster geeft wel toe dat ook de bedrijfstak een impact zou kunnen hebben. Sommige sectoren hebben volgens haar immers een grotere drankcultuur dan andere bedrijfstakken, waarbij lange werkuren gecombineerd worden met sociale contacten.

Horeca

Onder meer de horeca-sector wordt als een risico-beroep naar voor geschoven. “Er moet een hele avond aan klanten dranken geserveerd worden,” aldus een getuige. “Dat kan behoorlijk stresserend zijn. Aan het einde van de avond is de borrel met collega’s vaak de enige manier om opnieuw tot rust te komen.” Sheree Gibb benadrukt dat het verhoogde risico op een alcoholverslaving zowel voor mannen als vrouwen geldt. Volgens haar moet vanuit de overheid overwogen worden om speciale programma’s op te zetten voor de risicogroepen. (MH)

Bron: www.express.be

 

Recent Posts