Spoor6 biedt hulp bij verslaving aan mensen die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat. Bij Spoor6 komt de cliënt terecht in een sfeervolle omgeving die verschillende behandelmogelijkheden biedt, variërend van individuele counseling tot een volledige dagbehandeling in groepen of opname in onze exclusieve faciliteit in Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Binnen 3 dagen een intake? Maak nu een afspraak!

Spoor6 levert 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen. Spoor6 is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227348.

Informatie over misbruik van Ritalin en Methylfenidaat

Het lijkt in het begin zo simpel. Een student raakt een beetje achter met zijn studie. Het examen nadert; hij moet zich daarop voorbereiden en laat opblijven om een kans te maken om te slagen. Van koffie krijgt hij de zenuwen, maar veel van zijn vrienden gebruiken pillen, die ze extra energie geven. Hoe komen ze eraan? Veelal worden de pillen verkocht en doorverkocht door familie en vrienden onderling. Een paar euro’s; een pil; een hele nacht studeren; je kunnen concentreren.

Het is zorgwekkend dat minstens 7% van de studenten medicatie slikt, die eigenlijk bestemd is voor patiënten met de hersenaandoening ADHD. Van deze 7% gebruikt 5% het middel puur voor het plezier. Het betreft medicatie zoals Ritalin of Methylfenidaat. Deze medicatie heeft het effect van cocaïne. Tevens geeft 12% van de studenten aan van plan te zijn deze middelen te gaan gebruiken voor beide doeleinden.

Ritalin snuiven als cocaïne

Vaak eindigt het daar niet mee. Sommige studenten malen Ritalin en snuiven het zoals cocaïne om het sneller op te kunnen nemen. Ritalin werkt ongeveer 4 uur. ADHD-patiënten worden tijdens die uren rustiger en kunnen zich  beter concentreren.

Het is al lang bekend dat deze medicijnen slecht voor de gezondheid zijn en derhalve gevaarlijk. Bijwerkingen van deze medicatie kunnen zijn:

  • Hartkloppingen
  • Misselijkheid
  • Hoge bloeddruk
  • Black-outs

In het ergste geval kan Methylfenidaat kanker en hartfalen veroorzaken. Daarnaast belemmert het middel de ontwikkeling en werking van de hersenen en is het verslavend. Het gebruik onder studenten is derhalve zeer zorgwekkend. Net als bij cocaïne of andere stimulanten, wordt dat aangename alerte gevoel onvermijdelijk gevolgd door “instorten”: een gevoel van oververmoeidheid, depressie en verlaagde waakzaamheid.

De gebruiker komt er al gauw achter dat dit gevoel van “ingestort zijn” verholpen kan worden met behulp van nog een pil, die je er weer bovenop brengt. Daarop volgt wellicht een hogere dosis, of gaat men over tot snuiven van de medicatie voor een grotere roes. De tolerantie (afnemende werking van een middel door gewenning) neemt toe, dus moet er meer van gebruikt worden. Deze sterk werkende, amfetamineachtige stof kan de dood tot gevolg hebben. Er zijn vele tragische gevallen bekend van tieners die stierven nadat hun hart het vanwege de drug had begeven.

Professionele hulp bij Ritalin verslaving

Spoor6 biedt oplossingen voor deze vorm van verslaving. Neem voor meer informatie contact met ons op.