Behandelbeleid Spoor6

Spoor6 behandelt verslaving op basis van beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg.

 • Het primaire doel van de behandeling is volledige abstinentie van alle verslavende middelen en/of processen en verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving en zo nodig door de gelijktijdige of daaropvolgende behandeling van psychiatrische co-morbiditeit die met verslaving gepaard kan gaan.
 • De therapie bestaat uit beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg.
 • De behandeling bestaat uit elementen uit de eerste, tweede en derde generatie CGT-therapeutische stromingen en op de levensstijl gerichte interventies.
 • Spoor6 heeft op dit moment meerdere behandeltrajecten die elk bestaan uit een intensief deel en een mindere intensief deel, alsmede een nazorgtraject. Behandeling bestaat uit groeps- en individuele sessies. Intensiteit en duur van de trajecten zijn deels vast en deels gebaseerd op de individuele vraag, problematiek en wens van de patiënt.
 • Het systeem van de patiënt wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.
 • Indien nodig is medische zorg onderdeel van de behandeling.
 • Tenslotte is het frequent bezoeken van zelfhulpgroepen essentieel. Hiertoe vindt een introductie in het Twaalf Stappen Programma plaats.

Uiteindelijke doel

 • Het uiteindelijke doel van de behandeling is een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen.

Gebruik middelen

 • Bij aanvang van de behandeling is het noodzakelijk dat de patiënt vrij is van verslavende middelen. Dit kan op eigen gelegenheid bereikt worden of door het volgen van een detox-programma. Bij twijfel wordt het gebruik van middelen getest.
 • De behandeling wordt gedaan in de vorm van een traject waarbij de patiënt in principe geen psychofarmaca gebruikt, tenzij de hoofdbehandelaar (psychiater) van Spoor6 constateert dat medicatiegebruik niet zonder meer kan worden gestopt of tijdens het traject moet worden afgebouwd. Hierbij wordt zo nodig overlegd met de huisarts van de betreffende patiënt.
 • Eventuele vormen van resterende co-morbide psychiatrische problematiek worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.

ROM: Behandeleffect

DBC-trajecten met einddatum van Maart 2016-Maart 2017

Meetdomein gebruik

Landelijke gemiddelde: 60%

Spoor6: 91%

Meetdomein cure klachten en symptomen

Landelijk gemiddelde: 8.6

Spoor6: 10.9

Hieronder de behandelresultaten van 2018:

Onderzoek oud patiënten van Spoor6 in de loop van 2018 Aantal % van totaal % van gesproken oud patiënten Opmerkingen
Oud patiënten benaderd (die twee tot vier jaar terug zijn behandeld bij Spoor6) 140 100%
Waarmee geen contact is gekregen 61 44% Wij raden een deel van onze patiënten aan een ander telefoonnummer te nemen zodat zij niet meer benaderd kunnen worden door dealers. Ons is dan ook geen telefoonnummer meer bekend.
Daadwerkelijk gesproken 79 56% 100%
Waarvan niet wilde meewerken 3 2% 4%
Waarvan 100% clean sinds de behandeling 40 29% 51% Deze oud-patiënten zijn tussen de twee en vier jaar clean en hebben tevens een aanzienlijke verbetering van levenskwaliteit.
Waarvan leven verbeterd, maar nog beperkt gebruik 3 18% 32% Deze oud patiënten geven een verbetering van levenskwaliteit aan, maar hebben enkele slips hebben gehad of gebruiken matig.
Waarvan teruggevallen 11 8% 14% Deze oud patiënten zijn terug in gebruik.
Resultaten van de nabelronde
Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6