Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6