Patiëntenraad Spoor6

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht gezondheidscentra tot het instellen van een patiëntenraad. Op die manier hebben patiënten medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van Spoor6.

De raad komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De onderwerpen waarover de patiëntenraad overlegt zijn zeer verschillend, maar betreffen altijd algemene zaken.

De patiëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Spoor6 een aparte klachtenregeling.