Patiëntenraad Spoor6

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht sinds 1996 gezondheidscentra tot het instellen van een patiëntenraad. De patiëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Spoor6. De leden van de raad hebben zelf ervaring met behandeling in de verslavingszorg.

Via de patiëntenraad  hebben patiënten medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van Spoor6.

De raad komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De onderwerpen waarover de patiëntenraad overlegt zijn zeer verschillend, maar betreffen altijd algemene zaken.

De patiëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent Spoor6 een aparte klachtenregeling.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6