Signalen van een stille drinker op kantoor

ABCOUDE – Verslaving is schadelijk voor de verslaafde en een risico voor u als werkgever. Als een personeelslid verslaafd is, wilt u hem helpen als dat mogelijk is. Maar verslaving wordt vaak niet gesignaleerd, zelfs niet door huisartsen. Hoe herkent u een verslaafde? De redactie stelde twintig signalen samen.

• Meer dan miljoen probleemdrinkers in Nederland
• Kwaliteit van het werk neemt af
• Ondernemer is geen hulpverlener

Hoeveel drinken we?

Nederlanders dronken in 2009 per persoon 73 liter bier, 22 liter wijn 4 liter gedistilleerd. In glazen zijn dit 292 glazen bier, 220 glazen wijn en 112 glazen sterke drank. In totaal drinken we dus 624 glazen per persoon per jaar.

Meer dan miljoen probleemdrinkers

Er zijn verschillende criteria om vast te stellen hoeveel zware drinkers, probleemdrinkers en alcoholmisbruikers er zijn. Van de 16,7 miljoen Nederlanders gebruikt ruim de helft alcohol, 8,5 miljoen. Daarvan zijn er volgens het CBS in 2008 1,4 miljoen zware drinkers. Een zware drinker drinkt tenminste 1 keer per week 6 glazen of meer. De Universiteit van Maastricht heeft in 2003 onderzocht hoeveel probleemdrinkers er zijn. Tien procent van de bevolking van 16 tot 69 jaar oud is probleemdrinker. Dit komt neer op 1.1 miljoen mensen. Een probleemdrinker is een zware drinker die problemen ondervindt van zijn alcoholgebruik. Van de bevolking tussen 18 en 64 misbruikt 3.7% alcohol, volgens onderzoek van het Trimbos Instituut. Dit zijn 395.000 mensen. Alcoholmisbruikers gebruiken ook alcohol in gevaarlijke situaties, zoals bij het autorijden of het bedienen van machines, komen in aanraking met politie of justitie, het werk lijdt er onder en/of zij hebben huiselijke ruzies of vechtpartijen op straat. Bij mannen bedraagt het percentage 5.6%, bij vrouwen 1.8%. Tenslotte zijn er de echte verslaafden. Hun leven wordt volledig door de alcohol bepaald. Volgens het Trimbos Instituut gaat het om 0,7 procent van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar oud, wat neer komt op 82.400 mensen.

Andere verslavingen

Naast alcohol zijn er verscheidene andere verslavingen. Volgens het Trimbos Instituut zijn er in Nederland 40.000 gokverslaafden, 29.300 cannabisverslaafden, 17.700 heroïneverslaafden, 15.600 cocaïneverslaafden en 15.400 crackverslaafden.

Herkennen verslaafde

Veel verslaafden en probleemgebruikers houden hun gebruik verborgen voor hun baas en hun collega’s. En vaak lukt dat. Zelfs huisartsen hebben volgens de verslavingsinstelling de Jellinek soms moeite met het herkennen van een verslaving. Toch leidt een verslaving aan alcohol, drugs of gokken altijd tot slechter functioneren – op zijn minst. Hoe herkent u een verslaafde?

1) Onregelmatig leven en werken

Het lukt een verslaafde niet meer om een regelmatig leven te leiden. Hij komt vaak (veel) te laat op zijn werk. Vervolgens werkt hij op rare uren door om zijn aantal uren te halen of zijn werk af te krijgen.

2) Verzuim

De gemiddelde verslaafde is zes keer zo vaak ziek als de gemiddelde werknemer.

3) Leugens

Vroeg of laat zal u opvallen dat de redenen waarom hij te laat is, of zijn werk niet af heeft, niet allemaal kunnen kloppen. Verslaafden zijn door hun verslaving niet meer betrouwbaar en vertellen u leugens.

4) Mindere kwaliteit werk

De concentratie is niet meer wat die moet zijn en soms slaat de onverschilligheid toe. De kwaliteit van het werk neemt af en hij maakt steeds meer fouten.

5) Productie daalt

Hij levert niet alleen steeds minder goed werk, ook de hoeveelheid werk neemt af. Deadlines worden steeds vaker niet gehaald.

6) Klanten en collega’s klagen

Klanten en/of collega’s beginnen te klagen dat het werk niet goed is, niet op tijd klaar, en/of dat zijn werkhouding niet deugt. Hij blijkt klanten soms uiterst humeurig te woord te staan. Een collega vertelt u dat hij zich zorgen maakt en vermoedt dat er sprake is van een verslaving. Neem dat signaal serieus.

7) Onverzorgd uiterlijk

Met een verslaving wordt het steeds moeilijker om goed voor zichzelf te zorgen. Bij de meeste verslaafden gaat de uiterlijke verzorging achteruit. Maar uiterlijk kan ook misleidend zijn. Sommige verslaafden blijven er lange tijd in slagen er pico bello uit te zien. Juist omdat ze weten dat veel mensen op het uiterlijk afgaan.

8) Psychische en sociale problemen

Een groot gebruik van verslavende middelen leidt altijd tot psychische klachten. Ook in de persoonlijke relaties, zoals met partner en familie, zijn er problemen

9) Financiële problemen

Vrijwel elke verslaafde komt vroeg of laat in grote financiële problemen. Dat is ook zo als de verslaving op zichzelf niet erg duur is.

10) Vermoeidheid, malaise

Klachten van algemene vermoeidheid en slapte komen veel voor.

11) Transpireren

Soms gutst het zweet van het gezicht, terwijl daar nauwelijks een grote inspanning aan vooraf ging.

12) Maag- en darmproblemen

Bij veel, maar niet alle verslaafden zijn de maag en de darmen van streek. Daardoor moeten ze vaak naar het toilet.

13) Veel geneesmiddelen

Om de ontwenningsverschijnselen te bestrijden gebruiken veel verslaafden ook veel andere middelen, zoals kalmeringsmiddelen, slaaptabletten en pillen tegen bijvoorbeeld hoofdpijn.

14) Ruiken naar alcohol

Ook de volgende dag zit er nog veel alcohol in het bloed. Zowel de adem als het zweet van de verslaafde ruiken naar alcohol.

15) Ook andere verslavingen

Iemand die eenmaal verslaafd is, ontwikkelt soms ook andere verslavingen. Een alcoholist kan bijvoorbeeld ook verslaafd zijn aan gokken.

16) Emotioneel

De geestelijke gesteldheid van een verslaafde is niet meer stabiel. Hij lijdt aan stemmingswisselingen en kan op onverwachte momenten emotioneel worden.

17) Black-outs

Het geheugen werkt niet goed meer.

18) Risicogroep

Mannen zijn vaker verslaafd dan vrouwen en alleenstaanden vaker dan samenwonenden. Gescheiden mannen zijn een risicogroep.

19) Ongevalletjes

Iedereen laat wel eens iets uit zijn handen vallen, maar verslaafden overkomt dit vaker. Ook hebben zij meer andere ongelukjes, bijvoorbeeld in huis, waardoor zij vaker dan anderen wondjes, kneuzingen en botbreuken hebben.

20) Rode bultjes in het gezicht, gezwollen gezicht

Verslaafden hebben soms rode bultjes of vlekjes in het gezicht of in de nek. Ook hebben zij vaker een gezwollen gezicht. Het is allebei onschuldig, maar wel zichtbaar.

Wat kunt u doen?

Tijdig ingrijpen is nodig. Een echte verslaafde aan alcohol of harddrugs kan niet naar behoren werken. U kunt een gesprek met de betrokkene aangaan en hem wijzen op zijn functioneren. Ook kunt u aangeven dat u een verslaving vermoedt. Maar als ondernemer bent u geen hulpverlener, medicus of ervaringsdeskundige. Verslavingszorg is gespecialiseerd sociaal-medisch werk. Overleg met de verslavingszorg in uw regio en breng uw werknemer daarmee in contact.

Dit artikel is geschreven op 25 juli 2011.

Bron: Businesscompleet.nl

Recent Posts