Meteen naar de inhoud

Veelgestelde vragen Spoor6

Wanneer u het advies krijgt voor behandeling met verblijf in Zuid-Afrika, betaalt u de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (afhankelijk van het seizoen gemiddeld ca. €1.750).

Voor behandeling in Zuid-Afrika is basisbeheersing van de Engelse taal een vereiste. Alle therapeuten verstaan Nederlands en kunnen geschreven werk in het Nederlands lezen.

De behandeling in Zuid- Afrika duurt 6 weken.

Wanneer bekend is dat u kunt vliegen naar Zuid- Afrika zal Spoor6 een e-ticket voor u regelen.

Een detox is uw lichaam op een veilige manier ontgiften van een middel.

Afhankelijk van o.a. het middel, de mate en duur van het gebruik bepaalt de verslavingsarts van Spoor6 of er een ambulante of klinische detox noodzakelijk is. Dit bepaalt ook de duur van de detox.

Bij een klinische detox wordt u voorafgaand aan de behandeling van Spoor6 een korte periode elders opgenomen. Wij vragen deze klinische detox voor u aan. Bij een ambulante behandeling – Bussum zal de verslavingsarts van Spoor6 u begeleiden in onze vestiging in Bussum.

Om enerzijds inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en anderzijds te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is, nodigen wij de naaste(n) in een vroeg stadium uit voor een gesprek. Ouders, partner of één familielid worden expliciet uitgenodigd bij de intake aanwezig te zijn.

Spoor6 biedt hulp bij verslaving aan mensen die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat. De therapeuten van Spoor6 beschikken niet alleen over een relevante opleiding en ruime ervaring, maar het merendeel heeft daarnaast zelf een verslavingsprobleem overwonnen of met verslavingsproblematiek in de directe omgeving geleefd. Hierdoor weten zij als geen ander wat er nodig is voor herstel van verslaving. Daarnaast zorgt de eigen ervaring met verslaving ervoor dat het team van Spoor6 zich zeer betrokken voelt bij de situatie van de patiënt. Ons team vindt het belangrijk dat u zich gerespecteerd weet en dat u zich bij ons op uw gemak voelt.

Daar waar intensieve zorg noodzakelijk is kunnen wij doorverwijzen voor een behandeling met verblijf in Zuid-Afrika. In Nederland biedt Spoor6 hulp in de vorm van een ambulante behandeling – Bussum.

De actuele wachttijden verslavingshulp staan vermeld op onze website. U kunt bij ons snel terecht. Een intake kunnen we meestal binnen 3 dagen plannen.

Houdt u er rekening mee dat, indien noodzakelijk, voorafgaand aan zowel de ambulante behandeling – Bussum als aan de behandeling met verblijf in Zuid-Afrika een detoxperiode geïndiceerd kan worden. Indien u een klinische detox nodig heeft, kan dit inhouden dat u minstens 7 dagen in een detoxfaciliteit in Nederland verblijft alvorens wij met de behandeling kunnen starten. Aan de verschillende detoxfaciliteiten kunnen wachttijden verbonden zijn.
Spoor6 beschikt over een eigen detoxfaciliteit. Patiënten, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ambulant detoxificeren onder begeleiding van een verslavingsarts. Aan de ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden.

Dat is mogelijk. Echter, het totale bedrag dient voor vertrek naar Zuid-Afrika of voor de start van de dagbehandeling betaald te zijn. De kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad bedragen (afhankelijk van het seizoen) gemiddeld ca. €1.200. Daarnaast betaalt u een zelfstandige bijdrage van €350. De zelfstandige bijdrage voor de dagbehandeling in Bussum bedraagt eveneens €350.

Spoor6 levert 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. De zelfstandige bijdrage die Spoor6 verbindt aan de behandeling betreft een tegemoetkoming in de kosten voor lunches, koffie, thee, tussendoortjes, werkboeken, materialen, alsmede programma-onderdelen die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed.

X