Spoor6 levert 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering.

Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen.

AGB-code

Spoor6 is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227348. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Het is van belang dat u bij het 1e gesprek een verwijsbrief van uw huisarts meeneemt en dat u een geldig legitimatiebewijs en een geldige zorgpas kunt overleggen.

Dagbehandeling

De hoogte van de vergoeding van de behandeling verschilt per verzekeraar. Spoor6 heeft aan de dagbehandeling een zelfstandige bijdrage van € 500 verbonden. Hiermee komt u nooit voor hogere kosten te staan, ook niet wanneer uw zorgverzekeraar maar 60% of 75% van de behandeling vergoedt. De zelfstandige bijdrage is inclusief lunch en consumpties. Voor het voldoen van de zelfstandige bijdrage kan in uitzondelijke gevallen een betalingsregeling worden getroffen.

Kliniekopname

Mocht u het advies krijgen een klinische behandeling te ondergaan in onze faciliteit in Zuid-Afrika, betaalt u geen eigen bijdrage. Wel betaalt u de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (afhankelijk van het seizoen ca. € 1400). Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van Cape Town Airport naar de behandellocatie voor haar rekening.

NB: Wij maken u erop attent dat voor zowel dagbehandeling als kliniekopname een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal € 350 geldt. Indien het bedrag van dit eigen risico door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan Spoor6, ontvang u hiervoor een factuur van Spoor6.

No show-kosten intake

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een intakegesprek zijn wij genoodzaakt u hiervoor een nota van € 150,– te sturen. Het afzeggen van een intakegesprek kan uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak, telefonische of per email worden gedaan.

 

NB: Aangezien Zorg en Zekerheid, DSW en Stad Holland de behandeling niet vergoeden, kunnen wij  patienten, aangesloten bij deze verzekeraars helaas niet in behandeling nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afkickkliniek zuid-afrikaafkickkliniek almereafkickkliniek utrechtalcoholverslavingdrugsverslavinggokverslavingmedicijnverslaving