Spoor6 levert tweedelijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg en basis geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Spoor6 verbindt als één van de weinige instellingen voor verslavingszorg geen zelfstandige bijdrage aan de behandeling.

Om zorg te mogen bieden, dienen wij als instelling een zogenaamde toelating te hebben. De WTZI (Wet Toelatingen Zorginstellingen) regelt deze toelatingen.

Maak direct een afspraak voor een intake!

AGB-code

Spoor6 is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-227348. Door deze toelating zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Het is van belang dat u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts meeneemt en dat u een geldig legitimatiebewijs en een geldig(e) zorgpas of polisblad kunt overleggen.

Dagbehandeling (10 dagen of 20 dagen)

Een restitutiepolis geeft (bijna) altijd recht op 100% vergoeding van de behandeling. Bij een naturapolis is dit niet het geval. Indien u een naturapolis heeft, neemt Spoor6 de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed voor haar rekening. U betaalt dus geen zelfstandige bijdrage, ook niet wanneer uw zorgverzekeraar maar 60% of 75% vergoedt. Aan de tiendaagse dagbehandeling is wel een bijdrage van € 250,– verbonden voor o.a. koffie, thee, lunch & andere versnaperingen, werkmateriaal, etc. en aan de twintigdaagse dagbehandeling een bijdrage van € 500,00

Doorverwijzing naar Zuid-Afrika

Mocht u het advies krijgen een 9-weekse behandeling te ondergaan in Zuid-Afrika, betaalt u de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad (afhankelijk van het seizoen ca. € 1400), alsmede € 600 voor kost en inwoning.  Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van Cape Town Airport naar de behandellocatie voor haar rekening. Ook hier geldt dat Spoor6, in het geval van een naturapolis, geen zelfstandige bijdrage aan de behandeling verbindt.

Wij maken u erop attent dat voor zowel dagbehandeling als behandeling in Zuid-Afrika een eigen risico vanuit de basisverzekering van minimaal € 385 geldt. Indien het bedrag van dit eigen risico door de verzekeraar wordt ingehouden op de uit te betalen vergoeding aan Spoor6, ontvang u hiervoor een factuur.

NB: Patiënten, aangesloten bij Zorg & Zekerheid, DSW en Stad Holland kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

ATTENTIE

Hoewel Spoor6 geen zelfstandige bijdrage vraagt voor behandeling, adviseren wij u voor vrije zorgkeuze uw naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Dit kan jaarlijks tot 31 december.

Belangrijke verschillen:
Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De verzekeraar hoeft hier geen afspraken mee te hebben gemaakt en wanneer de behandeling gedekt is binnen de polisvoorwaarden wordt deze ook volledig vergoed.

Bij een naturapolis kunt u terecht bij zorgverleners waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Wanneer er geen afspraak is tussen verzekeraar en zorgverlener kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

De praktijk heeft ons geleerd dat patiënten helaas niet altijd correct geïnformeerd worden bij de helpdesk van hun ziektekostenverzekeraar. Regelmatig komt het voor dat hen wordt meegedeeld dat behandeling vanuit de basisverzekering niet wordt vergoed, terwijl dat volgens de polisvoorwaarden wel het geval is. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

No show-kosten

Bij het niet verschijnen of niet tijdig afzeggen van een gesprek zijn wij genoodzaakt u hiervoor een nota van € 150,– te sturen. Het afzeggen van een intakegesprek kan uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak, telefonisch of per email worden gedaan.