Iemand die met regelmaat een glas bier of wijn drinkt, wordt al snel beschouwd als een alcoholist. Maar wanneer spreekt men van een alcoholist? Waar ligt de grens?

De meeste mensen gebruiken wel eens alcohol. Hierdoor kan men zich prettiger, zelfverzekerder of meer ontspannen voelen. Ook kan men het gevoel hebben er bij te horen of het samen gezelliger te hebben. Zo lang er sprake is van matig gebruik, is er nog niets ernstigs aan de hand. Signalen van een beginnende verslaving zijn bij herhaling meer drinken dan voorgenomen, drang hebben om te drinken en drinken om problemen te verlichten.

Het proces dat aan verslaving voorafgaat

Aan verslaving gaat een proces vooraf, dat wordt gekenmerkt door een viertal fasen. Hoe snel de fasen doorlopen worden hangt o.a. af van de leefomstandigheden waarin iemand verkeert. (Bij heroïne gaat dit in het algemeen sneller dan bij alcohol.) Het gaat sneller wanneer men verkeert in een omgeving waarin alcoholgebruik normaal is. De indeling in fasen:

 1. Experimenteerfase
  Meestal begint het, vaak op jonge leeftijd, met experimenteel gebruik: uit nieuwsgierigheid probeert men een bepaald middel uit.

 2. Fase van sociaal of geïntegreerd gebruik
  De gebruiker zoekt de positieve effecten van het middel en weet dit in zijn leven in te passen zonder dat men er last van heeft.

 3. Fase van overmatig en schadelijk gebruik
  Het gebruik krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Men gebruikt niet alleen om zich lekker te voelen, maar ook om spanningen en onlust te verdrijven.

 4. Verslavingsfase
  In deze fase wordt vrijwel het hele leven door gebruik beheerst. Er zijn schadelijke gevolgen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied.

De Gezondheidsraad adviseert gezonde volwassen mannen niet meer dan 2 standaardglazen alcohol per dag te drinken en gezonde volwassen vrouwen niet meer dan 1 standaardglas. Deze hoeveelheden veroorzaken weinig risico’s voor de gezondheid. Wel hebben vrouwen ook bij deze hoeveelheid mogelijk een licht verhoogd risico op borstkanker. Wie meer drinkt, loopt meer kans op een hoge bloeddruk, een hersenbloeding, kanker en andere gezondheidsklachten. Het is echter niet zo dat personen die meer dan deze hoeveelheden drinken, per definitie aan alcohol verslaafd zijn.

Kan iemand dan geen alcoholist zijn of worden wanneer men onder die grens blijft? Zeer zeker wel. Want de definitie van verslaafd zijn is: denken dat  men niet meer goed kan functioneren zonder het gebruik van alcohol. Het beheerst uw hele leven. Het maakt dan niet uit of het om 10 of 25 alcoholische consumpties per week gaat. De alcohol heeft u in haar greep en beheerst uw doen en laten.

Gevolgen voor omgeving alcoholist

Alcoholverslaving brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen voor de alcoholverslaafde zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Werk

Iemand die aan alcohol verslaafd is kan meestal zijn werk niet meer naar behoren uitvoeren. Concentratie is vaak ver te zoeken en daardoor worden sneller fouten gemaakt. Ook de relatie met collega’s lijdt vaak onder het alcoholgebruik.

Gezin en partner

Ook de relatie met kinderen en partner komt onder vuur te liggen als gevolg van een alcoholverslaving. Onder invloed van alcohol is men niet de man, vrouw, vader of moeder die men in werkelijkheid is. Men heeft geen controle meer over zijn of haar leven.

Vrienden

De relatie met vrienden kan, net als met kinderen en een partner, ernstig verstoord raken. De verslaafde is niet meer de vriend die hij of zij was. Een gezellig avondje uit is voor de verslaafde wederom een excuus om zich niet in te houden.

Gevolgen voor alcoholist zelf

Schade aan de gezondheid

Naast gevolgen voor de omgeving heeft alcoholverslaving ook gevolgen voor de alcoholist zelf.

Het lichaam wordt zwaar op de proef gesteld wanneer het grote hoeveelheden alcohol moet verwerken. Voornamelijk  lever, nieren, maag en hart- en bloedvaten lijden onder overmatig alcoholgebruik. Op de lange termijn levert dit blijvende schade op.

Daarnaast lijden de hersenen zwaar onder overmatig alcoholgebruik. Concentratie, geheugen en denkvermogen gaan sterk achteruit. De ziekte van Korsakov is een veel voorkomende geheugenstoornis bij alcoholisten. Naast overmatig alcoholgebruik, speelt ook een tekort aan vitamine B1 een rol bij de ziekte van Korsakov.

Vertrouwen

De meeste alcoholisten proberen vaak zo lang mogelijk te ontkennen dat ze een probleem hebben. Dit gaat gepaard met leugens en verdraaide waarheden. Op deze manier schaadt de verslaafde het vertrouwen van mensen uit de omgeving . Ook gaat de alcoholist zich ergeren aan zijn of haar eigen onbetrouwbaarheid. Bijvoorbeeld wanneer de verslaafde tegen zichzelf zegt: ‘’Nu stop ik echt’’ en het vervolgens voor de zoveelste keer niet lukt.

Lichamelijke verzorging

Wanneer het gebruik van alcohol iemands leven beheerst, heeft dit automatisch gevolgen voor de lichamelijke verzorging. Waar men in elk geval last van heeft, is de constante walm van alcohol om zich heen. Omdat de aandacht volledig is gericht op alcoholgebruik, heeft dit veelal gevolgen voor de lichamelijke hygiëne.

Herkenning?

Herkent u uzelf of een familielid uit uw directe omgeving in het bovenstaande verhaal? Maak dan direct een afspraak voor een intakegesprek of bel ons voor meer informatie op 035 6975 400.

Spoor6 is een GGZ geaccrediteerde verslavingskliniek. De zorg die wij leveren wordt dus vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.