Onze behandeling is gericht op volledige abstinentie van stemmingsveranderende middelen.
Leidraad voor de werkwijze van Spoor6 zijn de uitgangspunten van het Minnesota Model, een behandelmodel gebaseerd op het gedachtegoed van de AA (Anonieme Alcoholisten), aangevuld met diverse gedrags- en inzichtgevende therapieën. Het model pleit voor een multidisciplinaire aanpak en is gebaseerd op o.a. de volgende uitgangspunten:

  • Verslaving is een primaire, chronische en progressieve ziekte.
  • Verslaving is een fysieke, mentale en spirituele ziekte.

Iedere situatie is uniek. Dat maakt iedere behandeling uniek. Op basis van de informatie die tijdens het intakegesprek wordt verkregen, wordt dan ook een volledig op maat gesneden individueel herstelplan opgesteld, waarbij de behandeling kan variëren van individuele gesprekken tot een volledige dagbehandeling. Bepalende factoren hierbij zijn de ernst van de verslaving en de mogelijkheden van de cliënt.

In een tweede gesprek wordt het herstelplan besproken. Om het herstelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang dat naasten bij het herstelproces worden betrokken. ‘Addiction is a family disease’ betekent dat direct betrokkenen, ‘het systeem’, meestal in verschillende opzichten hebben (mee)geleden onder de verslaving en er sprake kan zijn van verstoorde verhoudingen. Om enerzijds inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en anderzijds te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is, nodigen wij uw naaste(n) dan ook graag uit bij de bespreking van het herstelplan.