Meteen naar de inhoud

Afkickkliniek kosten

Nederland

Het goede nieuws is dat onze (ambulante) behandelingen in Nederland altijd door de verzekeraars vergoed worden! Hoeveel de verzekeraar bijdraagt aan de behandeling is afhankelijk van de verzekeraar, het soort polis dat u heeft (natura of restitutie) en de afspraken die Spoor6 al dan niet heeft kunnen maken met de betreffende verzekeraar. 
Hieronder wordt alles duidelijk uitgelegd.

Vergoeding in NL – de NZa
In Nederland heeft de Nederlandse zorgautoriteit(NZa) de maximale vergoedingen bepaald voor 2 soorten zorgprestaties te weten Diagnostiek” en “Behandeling“. In de ambulante zorg zijn dit de enige prestaties die vergoed worden.
Zaken 
als administratiecollegiaal overleghuur van het pand etc. worden niet meer vergoed. Deze kosten zitten namelijk al  verwerkt in de tarieven die de NZa heeft bepaald.

Verzekeraars
De hoogte van de vergoeding is o.a. afhankelijk van het soort polis dat u heeft; Heeft u een “natura” polis, dan zal de vergoeding wat minder zijn. Heeft u een restitutie polis dan zal de vergoeding meer zijn. Spoor6 heeft geen contractafspraken gemaakt met de verzekeraars. Wel kunnen we de nota vaak direct declareren bij de verzekeraar. Spoor6 accepteert de vergoeding die de verzekeraar betaalt. Het enige wat je nodig hebt om bij ons in behandeling te komen is een verwijsbrief van de huisarts.

Restitutiepolis of natura?
Op het moment dat u een basisverzekering bij een zorgverzekeraar afsluit, heeft u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering. Een restitutieverzekering is een verzekering waarbij u altijd zelf bepaalt naar welke zorgverlener u gaat (vrije artsenkeuze).
Om vrije zorgkeuze te hebben adviseren wij u een restitutiepolis af te sluiten. Dit kan jaarlijks tot 1 januari bij uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u besluiten voor een andere zorgverzekeraar te kiezen, dient u dit voor 31 december te doen.

Eigen risico
Elke verzekeraar hanteert een eigen risico, dit is zelfs wettelijk vastgelegd. Standaard is dit 385,- per jaar maar je kunt ook een afwijkend (lees hoger) eigen risico met de verzekeraar hebben afgesproken. Dit eigen risico is altijd voor eigen (dus jouw) rekening, dus ook wanneer je na een intake toch afziet van de behandeling, zal de zorgverzekeraar dit in rekening brengen op je eigen risico.
Dit betekent dat de verzekeraar de kosten van de intake en behandeling eerst zullen verhalen op je (nog beschikbare deel van het) eigen risico. Is dat gebruikt dan zullen ze de rekening (grotendeels) vergoeden.
Het maakt dus niet uit of je nu bij ons in behandeling komt of ergens anders, de verzekeraar zal dit altijd zo verwerken.

Toegankelijke zorg bij Spoor6
Omdat wij de zorg voor iedereen toegankelijk willen houden heeft Spoor6 besloten de vergoeding van de verzekeraar te accepteren als voldoening van de nota.
Afhankelijk van uw verzekeraar en soort polis zal er door de verzekeraars tussen de 60%-80% van het NZa tarief worden uitgekeerd. Dit betekent dat de verzekeraars dus niet alle kosten betalen van de behandeling.

Eigen bijdrage
Voor de kosten van de zorg waarvoor we geen, of onvoldoende, vergoeding krijgen van de verzekeraar betaalt u een eenmalige eigen bijdrage aan Spoor6.
Voor de ambulante dagbehandeling geldt een eigen bijdrage van € 375,-.

Zuid-Afrika

Het goede nieuws is dat veel verzekeraars onze klinische behandeling in onze kliniek in Zuid-Afrika vergoeden zoals onder andere Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ. Helaas geldt dit niet voor alle verzekeraars en bent u dus afhankelijk van uw eigen verzekeraar. Onze casemanagers kunnen u direct uitleggen of uw verzekeraar de behandeling zal vergoeden.

Mocht u worden doorverwezen voor een 6-weekse klinische opname in onze afkickkliniek in het buitenland (Zuid-Afrika), betaalt u een eigen bijdrage ten behoeve van het gedeelte van de verleende zorg die niet vergoed wordt door de verzekeraar alsmede de kosten van het retourvliegticket van Amsterdam naar Kaapstad van in totaal € 1.750,-.

Spoor6 neemt de kosten voor het vervoer van het vliegveld in Kaapstad naar de behandel locatie voor haar rekening.

No Show & machtiging
Spoor6 vraagt voor klinische trajecten altijd een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar.
Bij een aantal verzekeraars kan deze procedure wat langer in beslag nemen en is uw voortraject bepalend (uw behandelhistorie). Onze casemanagers kunnen u hier uitgebreid over informeren.

Soms komt het voor dat een verzekeraar het eigen risico dat u standaard heeft, bij Spoor6 van de vergoeding afhaalt. In dat uitzonderlijke geval krijgt u vanuit Spoor6 alsnog de rekening voor dat gedeelte van uw eigen risico. 

Indien u niet op de afspraak verschijnt en deze niet tijdig (d.w.z. 24 uur van te voren) heeft geannuleerd brengen wij de kosten in rekening. Voor een no show bij intake brengen wij € 150,- in rekening en bij een 1 op 1 sessie € 75,-

Privé betaalde zorg - Spoor6 Private Care

Naast dat Spoor6 behandelingen biedt die vergoed worden door verzekeraars, heeft Spoor6 ook de mogelijkheid voor particulieren om de behandeling zelf te betalen. 
Spoor6 Private Care is gespecialiseerd in het bieden van hoogwaardige behandeling voor private cliënten (buiten de reguliere zorg om) zoals succesvolle professionals, bekende Nederlanders en high profile particulieren, die discretie en resultaat erg belangrijk vinden.

Indien u een uiterst discrete behandeling zoekt om uw gedrags- of middelenverslaving of andere psychische problemen (Depressie, Angst, Burn-out, etc.) het hoofd te kunnen bieden waarbij maximaal rekening wordt gehouden met uw wensen, omstandigheden en mogelijkheden, neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek. Geeft u liever de voorkeur aan een persoonlijk gesprek op locatie, ook dat kan.

De behandeling van Spoor6 Private Care zal worden uitgevoerd door onze zusterorganisatieREFIND”.
Let wel, de kosten van de behandeling zullen niet vergoed worden door uw verzekeraar.

Wacht niet lang met hulp zoeken! Bel naar 035-697 54 00 om ons te spreken of een afspraak te maken.

X