Klachtencommissie

Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?

how_to_reg   Maak een afspraak

Spoor6 heeft een open cultuur waarin we met elkaar in gesprek gaan als zaken niet prettig verlopen. Leidt dit voor u niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Spoor6. Deze bestaat uit Directeur Miriam Diekman en Financieel Manager Denise Veenman.

Spoor6
t.a.v. de Klachtencommissie
Lindelaan 6
1405 AJ Bussum

Vermeld in uw brief uw naam, adres en de datum en omschrijf uw klacht. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons. Indien ook bemiddeling van de klachtencommissie voor u niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij de volgende instanties:

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.

In 12 stappen naar herstel bij Spoor6 verslavingszorg

thumb_up

In 12 stappen naar herstel

Hier zou een tekst moeten komen die de titel verantwoord.

verified

Goede behandelaars

De psychologen van Spoor6 verslavingszorg zijn gespecialiseerd in het behandelen van verslavingen.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Psychologen die echt naar je luisteren en je persoonlijk benaderen.

update

Geen wachttijden

Bij Spoor6 word je snel geholpen omdat we geen wachtlijsten hebben. Neem contact op en start vandaag met je herstel.