Dagbehandeling nazorg voor verslaafden in herstel

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een individueel behandeltraject van 7 sessies waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele risico’s die tot een terugval kunnen leiden. Er is eveneens ruimte om stil te staan bij thema’s uit de dagbehandeling die extra aandacht behoeven.

Daarnaast volgen er na de dagbehandeling twee nazorgsessies van anderhalf uur (de terugkomgroep). Zo kun je samen met jouw groepsgenoten en één van onze behandelaren het herstelproces evalueren en onderling ervaringen delen.

Nazorg klinische behandeling

De klinische behandeling in Zuid-Afrika wordt altijd gevolgd door een nazorg traject op een van onze lokacties. Het traject bestaat uit vijf groepssessies van anderhalf uur (de klinische nazorg-groep) en vijf wekelijkse individuele sessies. Tijdens de laatste week van jouw verblijf in Zuid-Afrika krijg je een datum en tijd door waarop de behandelsessies plaatsvinden. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst.

Mocht de reisafstand een barrière vormen dan denken we graag mee over een passend alternatief.

Aandacht voor onderliggende problematiek

Tijdens de nazorg wordt tevens stilgestaan bij onderliggende problematiek. Indien nodig denken wij mee over een passende doorverwijzing voor een vervolgtraject en, waar mogelijk, bieden wij gerichte diagnostiek en behandeling aan binnen Spoor6 of Spoor8.

De avondgroep van Spoor6

Voor wie is deze meeting?

  • Cliënten die de dagbehandeling hebben gevolgd of uit de klinische opname komen.
  • Cliënten van de 1 op 1 behandeling.
  • Cliënten die behandeling bij Spoor6 onlangs hebben afgerond.

Wanneer vind de meeting plaats?

Elke dinsdagavond;
Aanvang 17:15 uur
Einde 18:45 uur

Let op: de avondgroep van dinsdag 12-12-2023 gaat niet door.

Waar vindt de meeting plaats?

In ons pand aan de Lindelaan 6 in Bussum.

  • De avondgroep is kosteloos;
  • De avondgroep wordt gegeven door behandelaren van Spoor6;
  • Belangrijk is dat cliënten clean (minimaal 24 uur) naar de meeting komen.

Familie / Naasten

Wanneer er binnen een gezin of familie één of meer personen zijn met verslavingsproblematiek, heeft dit altijd zijn weerslag op de andere gezins- of familieleden. Om het herstelproces zo effectief mogelijk te laten verlopen is het van belang om naasten bij het herstelproces te betrekken. We kunnen de naasten echter alleen betrekken als de cliënt zelf toestemming geeft.

Het allerbelangrijkste wat je kunt doen als naaste is liefdevol haalbare grenzen stellen. Daarnaast is het belangrijk dat de naaste goed voor zichzelf zorgt en kennis vergaart over de ziekte verslaving.

‘Addiction is a family disease’ betekent dat direct betrokkenen meestal in verschillende opzichten hebben (mee)geleden onder de verslaving en er sprake kan zijn van verstoorde verhoudingen. De naasten worden in feite geïnfecteerd door de gevolgen van de verslaving van een dierbare.

Wij nodigen de naaste(n) dan ook graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Daarom stellen wij het op prijs als in ieder geval één van de naasten bij de intake aanwezig is.

Hulp voor familie, de partner en naasten bij een verslaving is een belangrijk onderdeel van het herstel.

Hulp voor familie en partner

Hulp voor familie, de partner en naasten bij een verslaving is een belangrijk onderdeel van het herstel.

Naastenmeeting

De naastenmeeting is er voor de naasten van verslaafden en in dit geval alleen voor de naasten van cliënten (of toekomstige cliënten) van Spoor6.

Verslaving wordt ook wel een familieziekte genoemd. Het hele systeem wordt erdoor “geïnfecteerd”.

Tijdens de naastenmeetings is er een luisterend oor voor de dingen waar je als naaste van een verslaafde tegenaan loopt. Het is een moment waarop jij je ervaringen kunt delen met lotgenoten. Delen geeft inzicht en steun.

Er wordt tijdens deze naastenmeetings niet met naam en probleem over de verslaafden gesproken. Dit om de privacy van onze cliënten volledig te waarborgen. Het gaat puur om de naasten zelf.

Wanneer vinden de meetings plaats?

Twee keer per maand vindt er een naastenmeeting plaats; op woensdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30 uur of op vrijdagochtend van 10:00 uur tot 11:30 uur.

Indien jouw naaste hier toestemming voor verleent, word je na de intake-procedure automatisch uitgenodigd voor de naastenmeeting.

De naastenmeeting wordt geleid door ervaringsdeskundige naasten.

Verslaving is een familieziekte - Miriam Diekman

“Je kunt als naaste je verslaafde partner niet genezen en vanuit liefde doe je vaak precies het verkeerde; je beschermt jouw dierbare en lost de problemen op die ontstaan zijn door de verslaving. Naasten kunnen daar heel ver in gaan, zover dat het leven van de naaste vaak nog veel ondraaglijker wordt dan van de verslaafde zelf. Verslaving wordt dan ook een familieziekte genoemd.” Lees verder...

Wat moet je doen als je partner, één van je ouders of je kind verslaafd is?

Uit ervaring weten we dat familie en naasten van verslaafden door een hel gaan door de verslaving. Je krijgt als naaste te maken met negatief gedrag van de verslaafde zoals liegen, bedriegen, stelen en manipulatie. Daarnaast maak je je enorm zorgen over de ander, wat bij sommige naasten kan leiden tot slapeloosheid, stress en zelfs een burn-out.

Valkuilen; dit moet je vooral niet doen

Uit de gesprekken met naasten en uit onderzoek weten we als geen ander wat de valkuilen zijn voor naasten.

Een belangrijke valkuil is dat je de verslaafde te lang ondersteund op de verkeerde manier. Dit wordt ook ‘onbewust faciliteren’ genoemd. Omdat je van de ander houdt wil je hem helpen. Je maakt hem bijvoorbeeld wakker zodat hij op tijd naar zijn werk gaat, of je belt zijn werkgever als hij een kater heeft en niet wil/kan werken. Je geeft/leent hem wat geld om eten te kopen of zijn auto te laten repareren of zijn schulden bij de drugsdealers af te lossen. Je tolereert egoïstisch gedrag om de lieve vrede te bewaren zodat de sfeer in huis draaglijk blijft. Of je koopt zelf drank om ervoor te zorgen dat hij niet buitenshuis gaat drinken.

Wat moet je wel doen?

Volg deze tips die je al naaste of familielid kan doen om te helpen en te ondersteunen.

check

Tip 1

Laat de verslaafde zelf de natuurlijke consequenties ervaren van zijn verslaving. Dus als hij niet kan werken door een kater, laat hem zelf zijn baas bellen. Als ’s avonds hij heeft overgegeven ruim het dan niet op, maar laat hem het zelf opruimen als hij weer nuchter is.

check

Tip 2

Zorg heel goed voor jezelf en je naasten. Zorg dat jouw vitaliteit en welzijn goed is. Eet gezond, zorg dat je voldoende slaapt, beweeg genoeg, zorg dat je je vrienden en familie regelmatig spreekt, hou je hobby’s in stand, reserveer tijd voor jezelf, etc.

check

Tip 3

Verdiep je in verslaving. Hoe groter je kennis over verslaving, hoe beter je de strijd kunt voeren. Luister naar de podcast van René van Collem (Hoe ga ik om met iemand die een verslaving heeft?). Lees het boek ‘Een verslaving in huis’, van Robert Meyers. Bekijk de video’s op internet over verslaving, bijvoorbeeld van Gabor Maté, Johann Hari of Russel Brand.

check

Tip 4

Bezoek een bijeenkomst van Al-Anon; een vereniging van naasten van verslaafden die elkaar steunen middels bijeenkomsten en literatuur. Op internet kun je vinden waar en wanneer de bijeenkomsten zijn: www.al-anon.nl

check

Tip 5

Stel duidelijke grenzen. Vertel welk gedrag je onacceptabel vindt van verslaafden, en welk gedrag je juist verwacht.

check

Tip 6

Doe het niet alleen. Zoek actief naar hulp bij je vrienden en familie en betrek ze bij de problemen.

check

Tip 7

Voed je liefde voor de verslaafde met compassie en kennis. Uit onderzoek blijkt dat veel verslaafden ergens in hun leven een traumatische ervaring hebben opgedaan die hen kwetsbaar maakt voor verslaving. De pijn uit het trauma wordt verdoofd met alcohol of drugs. De compassie voor hun pijn kan voor jou en de ander verzachtend werken, terwijl je beter in staat bent gezonde grenzen te stellen.

Boosheid en wantrouwen

Een hele andere manier van reageren is dat je vanuit boosheid of wantrouwen iets schadelijks zegt of doet. Het nadeel hiervan is echter dat het je relatie met de verslaafde verder verslechterd. Daardoor kan hij zich in huis nog slechter gaan gedragen. Of zichzelf opsluiten op zijn kamer waardoor je helemaal niet meer weet wat er gebeurt. Of hij vlucht het huis uit waardoor je geen zicht hebt op wat hij gebruikt. Of het triggert hem om nog meer alcohol of drugs te gebruiken.

Lotgenoten groepen

Graag wijzen wij je op de mogelijkheid de bijeenkomsten van Al-Anon Familiegroepen te bezoeken. Kijk voor een bijeenkomst bij jou in de buurt op: www.al-anon.nl.

Tip: bekijk ook onze pagina over zelfhulp. Hier staan veel handige links naar organisaties en instellingen die jou kunnen helpen bij een leven in herstel.

HKZ gecertificeerd

Spoor6 voldoet aan strikte richtlijnen waarbij integriteit, betrouwbaarheid en processen gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Spoor6 staat naast jou bij de start van een leven in herstel

emoji_people

Je hoeft het niet alleen te doen!

Zet de eerste stap en bel ons. Wij gaan graag met je in gesprek hoe we jou kunnen helpen.

verified

Verslavingszorg specialisten

De behandelaren van Spoor6 weten waar de ziekte verslaving over gaat.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Ons deskundig team staat naast je en luistert echt naar jouw verhaal.

update

Snel starten met de behandeling

Wij staan direct voor je klaar, bel vandaag nog voor een afspraak.

Lees ook de ervaringen van onze cliënten

Wij geven naasten inzicht in de ziekte verslaving

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.

Maak een afspraak voor intake, vrijblijvend kennismakingsgesprek of stel jouw vraag via ons contactformulier.