Hulp bij verslaving in Zuid-Afrika door deskundigen met veel ervaring in de verslavingszorg

De verslavingskliniek Rustenburg in Zuid-Afrika is een partner kliniek voor verslaving van Spoor6 verslavingszorg. Hier werken behandelaren met een geregistreerde psychiatrische licentie volgende de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo biedt Spoor6 de beste hulp die je nodig hebt als je wil afkicken van drugs in Zuid-Afrika (of in Nederland). Daarnaast biedt het programma van Spoor6 en de kliniek Rustenburg een uitgebreid en intensief nazorgtraject in Nederland waarbij eventueel ook gebruikt gemaakt wordt van safehouses.

Afkickkliniek in Zuid-Afrika

Op een prachtige locatie, aan de rand van Kaapstad (Zuid-Afrika), ligt verslavingskliniek “Rustenburg”. Het is een complex bestaande uit meerdere gebouwen. Het glooiende terrein ademt een campus-achtige sfeer, dat tevens gelegenheid biedt tot ontspanning. Spoor6 levert hier met recht verslavingszorg op niveau.

Spoor6 helpt mensen met een verslaving die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie, luxe afkickkliniek in Zuid-Afrika.

Spoor6 helpt mensen die te kampen hebben met een alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen verslaving, en daarnaast helpen we mensen met een gedragsverslaving als gokverslaving, seksverslaving of gameverslaving.

Mildere verslavingsproblemen behandelen wij in ons therapiecentra in Nederland.

Waarom is het belangrijk dat zowel de verslavingskliniek in Zuid-Afrika als de behandelaren voldoen aan de wettelijk normen en eisen volgens het Nederlandse zorgstelsel?

Dit is nodig om onze cliënten veilig te kunnen behandelen en hen de beste zorg te geven die ze nodig hebben, zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van externe partijen. Rustenburg is een gecertificeerd psychiatrisch ziekenhuis, met een professionele detox inclusief verplegend personeel en een volledig gecertificeerde en professionele behandelstaf.

Dit is belangrijk voor de veiligheid van onze cliënten, hier wordt op de juiste wijze geacteerd als er lichamelijke of geestelijke problemen optreden en hoeft nimmer uitgeweken te worden naar een ziekenhuis.

Daarnaast is het nazorg traject essentieel. Niet gebruiken tijdens een klinische opname dat lukt de meesten nog wel, maar wat daarna?

Spoor6 biedt een intensief nazorgtraject in verschillende fases waardoor alles wat men leert in de kliniek ook in praktijk gebracht kan worden in je dagelijkse leven.

Onze hulp bij verslaving in Zuid-Afrika voldoet aan wet- en regelgeving.

In de verslavingszorg worden alleen dergelijke trajecten die aan alle regels en wetten voldoen, en deze ook strikt naleven, vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. De hulp bij verslaving die wij bieden in Zuid-Afrika voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Missie van Spoor6 verslavingshulp

Spoor6 diagnosticeert en behandelt mensen met afhankelijkheidsproblematiek en waar mogelijk binnen onze expertise ook co-morbide psychopathologie. Spoor6 is erop gericht optimale zorg te leveren aan haar cliënten, waarbij risico’s worden beheerst en gewerkt wordt aan continue verbetering. Spoor6 werkt alleen met professioneel gekwalificeerde medewerkers, waarbij enkele medewerkers daarnaast ook ervaringsdeskundige zijn.

De verslavingskliniek in Zuid-Afrika is al ruim 30 jaar toonaangevend op het gebied van verslavingszorg.

Op basis van het intakegesprek kun je het advies krijgen voor een klinische behandeling in Zuid-Afrika waar je kan afkicken van je verslaving. De verslavingsklinieken waar Spoor6 mee samenwerkt liggen op een rustige locatie waar je gegarandeerd tot jezelf kan komen. Het is alles behalve een vakantie, maar de natuur, het prachtige Zuid-Afrikaanse landschap, werkt helend. De beste combinatie om volledig te kunnen focussen op jouw eigen herstel, ver weg uit je eigen omgeving. Tijdens de opname van 6 weken volg je een intensief behandeltraject. Dit traject bestaat uit individuele- en groepstherapie.

De kliniek voor verslaving is kleinschalig (ca. 35 bedden) en de behandelstaf bestaat uit psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, verslavingsartsen, ervaring-deskundige therapeuten en er zijn psychiaters verbonden aan de klinieken.

De afkickkliniek waar Spoor6 mee samenwerkt in Zuid-Afrika beschikt over een hoog gekwalificeerd en ervaren behandelstaf op het gebied van verslaving en psychotherapie en heeft een tweeledige benadering:

  • Intensieve behandeling van de verslaving in de vorm van uitgebreide groepstherapie, psycho-educatie, individuele sessies en introductie in het Minnesota Model.
  • Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft zijn/haar eigen psychotherapeut, waarmee hij/zij tenminste drie individuele sessies per week heeft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan naast de verslaving bestaande problematiek en is de behandeling veel meer gericht op de individuele behoeften van die cliënt. Dit intensieve psychotherapie-programma is uniek in de verslavingszorg.

Intensief en uniek behandelprogramma

Tijdens je verblijf ben je niet in de gelegenheid om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Alle activiteiten zijn in groepsverband en worden begeleid door gekwalificeerd personeel.

Een behandeling voor verslaving in Zuid-Afrika wordt geïndiceerd als je gebaat bent bij het verlaten van een omgeving waarin gebruik gefaciliteerd wordt. Je onderhoudt contact met je naasten middels telefonische- en Skype-sessies onder begeleiding van je therapeut. Bij terugkomst in Nederland wordt het systeemwerk voortgezet. Wij stimuleren na een klinisch traject een verblijf in een Safe House.

Behandeling met nazorg

Het is essentieel dat je direct na je klinische traject terugkeert naar Nederland om je nazorg traject te volgen. Dit behandeltraject duurt minimaal zes weken en kan, indien nodig, aangepast of verlengd worden.

Wat kost afkicken in Zuid-Afrika?

Hoeveel moet je betalen voor een klinisch traject in Zuid-Afrika? Wij vragen altijd een machtiging aan bij jouw verzekeraar. Als jouw machtiging wordt goedgekeurd betekent dit dat jouw traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering, behoudens de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, zoals o.a. de ticket kosten.

Mocht je niet willen wachten op de verzekeraar, of niet in het zorgsysteem opgenomen (willen) worden, dan is het natuurlijk ook mogelijk om privé te betalen voor de behandeling van je verslaving in Zuid-Afrika.

Wat zijn de kosten van een opname in een afkickkliniek?

Lees hier alles over kosten en vergoedingen als je gebruik wil maken van de verslavingskliniek in Zuid-Afrika: Welke zorgverzekering vergoed afkickkliniek Zuid-Afrika?

FAQ: Veel gestelde vragen over afkicken in Zuid-Afrika

Wat zijn de kosten voor een behandeling in Zuid-Afrika?

add remove

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de kosten die niet gedekt worden, zoals ticketkosten, vragen wij een eigen bijdrage van 1750 Euro.

Moet ik goed Engels kunnen spreken?

add remove

Voor behandeling in Zuid-Afrika is basisbeheersing van de Engelse taal een vereiste. Alle therapeuten verstaan Nederlands en kunnen geschreven werk in het Nederlands lezen.

Hoe lang duurt de behandeling?

add remove

De behandeling in Zuid- Afrika duurt 6 weken.

Regelt Spoor6 het ticket naar Zuid-Afrika?

add remove

Wanneer bekend is dat je kunt vliegen naar Zuid- Afrika zal Spoor6 een e-ticket voor je regelen.

Wat houdt detox in?

add remove

Een detox is je lichaam op een veilige manier ontgiften van een middel.

Hoe lang duurt een detox?

add remove

Afhankelijk van o.a. het middel, de mate en duur van het gebruik bepaalt de verslavingsarts van Spoor6 of er een ambulante of klinische detox noodzakelijk is. De verslavingsarts bepaalt ook de duur van de Detox.

Over het algemeen duurt een Detox tussen de 7 en 10 dagen.

Wat is het verschil tussen een ambulante detox en een klinische detox?

add remove

Bij een klinische detox wordt je voorafgaand aan de behandeling van Spoor6 een korte periode elders opgenomen. Wij vragen deze klinische detox voor je aan. Bij een ambulante behandeling – Bussum zal de verslavingsarts van Spoor6 je begeleiden in onze vestiging in Bussum.

Wordt de familie bij de behandeling betrokken?

add remove

Als jij toestemming geeft om je naasten te betrekken bij de behandeling, worden je naasten betrokken bij het gehele traject.

Hoe onderscheidt Spoor6 zich van andere afkickklinieken?

add remove

Spoor6 biedt hulp bij verslaving aan mensen die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat. De therapeuten van Spoor6 beschikken niet alleen over een relevante opleiding en ruime ervaring; een klein deel heeft daarnaast zelf een verslavingsprobleem overwonnen of met verslavingsproblematiek in de directe omgeving geleefd. Hierdoor weten zij als geen ander wat er nodig is voor herstel van verslaving. Daarnaast zorgt de eigen ervaring met verslaving ervoor dat het team van Spoor6 zich zeer betrokken voelt bij de situatie van de cliënt. Wij respecteren iedere cliënt en vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Heeft Spoor6 ook een klinische opname in Nederland?

add remove

Daar waar intensieve zorg, en dus een klinische opname, noodzakelijk is verwijzen wij door voor een behandeling met verblijf in Zuid-Afrika.

In Nederland biedt Spoor6 hulp in de vorm van een ambulante behandeling.

Hoe lang zijn de wachttijden van een behandeling?

add remove

De actuele wachttijden verslavingshulp staan vermeld op onze website. Je kunt bij ons snel terecht. Een intake kunnen we meestal binnen 3 dagen plannen.

Het proces is als volgt;

Intake – kan meestal binnen 3 dagen plaats vinden

Detox

Ambulante detox – direct beschikbaar

Klinische detox – afhankelijk van detox faciliteit

Opname

Dagbehandeling Bussum – binnen 2 weken

Klinische behandeling Zuid Afrika – afhankelijk van machtiging verzekeraar tussen 2-4 weken

Houdt je er rekening mee dat, indien noodzakelijk, voorafgaand aan zowel de ambulante behandeling – Bussum als aan de behandeling met verblijf in Zuid-Afrika een detox-periode geïndiceerd kan worden. Indien je een klinische detox nodig hebt, kan dit inhouden dat je minstens 7 dagen in een detox-faciliteit in Nederland verblijft alvorens wij met de behandeling kunnen starten. Aan de verschillende detox-faciliteiten kunnen wachttijden verbonden zijn.

Spoor6 beschikt over een eigen detox-faciliteit. Cliënten, die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ambulant detoxificeren onder begeleiding van een verslavingsarts. Aan de ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden.

Hoe lang duurt de nazorg?

add remove

Het nazorg traject na een behandeling voor verslaving in Zuid-Afrika duurt tenminste zes weken en bestaat uit groeps- en individuele sessies die, indien nodig, uitgebreid of verlengd kunnen worden.

Mag ik in termijnen betalen?

add remove

Ja, dat is mogelijk.

Echter, het totale bedrag dient voor vertrek naar Zuid-Afrika of voor de start van de dagbehandeling betaald te zijn.

Zuid Afrika (Klinische behandeling – 6 weken):

De eigen bijdrage voor de klinische behandeling in Zuid Afrika bedraagt €1.750,-. Hierin zit jouw ticket en een eigen bijdrage aan de behandeling van €350 verwerkt. Mocht de ticketprijs hoger uitvallen, dan zal de eigen bijdrage ook hoger uitvallen.

Dagbehandeling – 10 dagen:

bedraagt eveneens €350.

Lees hier meer over de kosten.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

add remove

Spoor6 levert tweedelijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. De eigen bijdrage die Spoor6 verbindt aan de behandeling betreft een tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling.

De reden hiervan is dat de verzekeraars over het algemeen de behandeling niet in z’n geheel vergoeden. Lees hier meer over de kosten van de behandeling.

Spoor6 staat naast jou bij de start van een leven in herstel

emoji_people

Je hoeft het niet alleen te doen!

Zet de eerste stap en bel ons. Wij gaan graag met je in gesprek hoe we jou kunnen helpen.

verified

Verslavingszorg specialisten

De behandelaren van Spoor6 weten waar de ziekte verslaving over gaat.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Ons deskundig team staat naast je en luistert echt naar jouw verhaal.

update

Snel starten met de behandeling

Wij staan direct voor je klaar, bel vandaag nog voor een afspraak.

Afkicken in Zuid-Afrika?

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar voor hulp bij verslaving in Kaapstad.

Maak een afspraak voor intake, vrijblijvend kennismakingsgesprek of stel jouw vraag via ons contactformulier.