Disclaimer & copyright

how_to_reg   Maak een afspraak

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de informatie op deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright

Op alle content (inclusief, niet uitsluitend, vormgeving, beeld, video, fotomateriaal, software, etc.) berust copyright.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beeldmateriaal

Veel beeld (foto's, brochures, vormgeving, screenshots, etc.) zijn eigendom van Spoor6. In sommige gevallen hebben wij gebruik gemaakt van stockfoto's. Deze zijn afkomstig van Pexels, Shutterstock, Trail Magic Webdesign en anderen.