Spoor6 heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden

Hier kunt u ons kwaliteitsstatuut bekijken: PDF (opent in een nieuw venster).

HKZ

Spoor6 bezit ook een HKZ-certificaat. Kwaliteitsbewaking is een vast onderdeel van ons werk. Onze HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) helpt ons daarbij. Dit is een breed erkende certificering op punten zoals verbetering van de zorg, cliënttevredenheid, veiligheid en het efficiënt inzetten van middelen. De HKZ werkt met deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Jaarlijks controleert een onafhankelijke commissie of we nog steeds aan de eisen voldoen. HKZ is een keurmerk voor zorginstellingen, vergelijkbaar met het bekende ISO 9001.

In 12 stappen naar herstel bij Spoor6 verslavingszorg

thumb_up

In 12 stappen naar herstel

Hier zou een tekst moeten komen die de titel verantwoord.

verified

Goede behandelaars

De psychologen van Spoor6 verslavingszorg zijn gespecialiseerd in het behandelen van verslavingen.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Psychologen die echt naar je luisteren en je persoonlijk benaderen.

update

Geen wachttijden

Bij Spoor6 word je snel geholpen omdat we geen wachtlijsten hebben. Neem contact op en start vandaag met je herstel.