Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten van Spoor6.

how_to_reg   Maak een afspraak

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht sinds 1996 gezondheidscentra tot het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten van Spoor6. De leden van de raad hebben zelf ervaring met behandeling in de verslavingszorg.

Via de cliëntenraad hebben cliënten medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van Spoor6.

De raad komt twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De onderwerpen waarover de cliëntenraad overlegt zijn zeer verschillend, maar betreffen altijd algemene zaken over verslavingszorg.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Mocht u contact willen opnemen met onze cliëntenraad kunt u een email zenden ter attentie van Martijn en Justin: clientenraad@spoor6.nl

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.

In 12 stappen naar herstel bij Spoor6 verslavingszorg

thumb_up

In 12 stappen naar herstel

Hier zou een tekst moeten komen die de titel verantwoord.

verified

Goede behandelaars

De psychologen van Spoor6 verslavingszorg zijn gespecialiseerd in het behandelen van verslavingen.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Psychologen die echt naar je luisteren en je persoonlijk benaderen.

update

Geen wachttijden

Bij Spoor6 word je snel geholpen omdat we geen wachtlijsten hebben. Neem contact op en start vandaag met je herstel.