10 Daagse ambulante dagbehandeling

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling ben je van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis, zodat jij je nieuw verworven vaardigheden direct in je eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met een vast team van therapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij jouw herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject van individuele therapie.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze intensieve 10 daagse toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die je herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij desgewenst ook online hulp.

De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een nazorg traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

Kennismaking met zelfhulpgroepen is onderdeel van het programma.

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.

Dit doel wordt bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden, nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

De behandeling wordt ondersteund door inzichten vanuit de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Spoor6 maakt alleen maar gebruik van hoogopgeleide specialisten. Het vaste multidisciplinaire team van Spoor6 bestaat uit: basis psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, verslavingsartsen en GGZ-agogen. Daarnaast vullen ervaringsdeskundigen het vaste team met hun specifieke expertise aan.

Ambulante groepsbehandeling van 8 weken

Deze open groep is een 8 weken durende ambulante groepsbehandeling waarbij je 4x in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ) een middag (van 13:00-16:30 uur) naar onze behandellocatie komt.

Naast de groepsbehandeling vinden er wekelijks individuele gesprekken plaats met de betrokken behandelaar die gericht zijn op de voortgang van het herstelproces.

De naasten van de cliënt worden actief bij de behandeling betrokken, onder meer in een systeemgesprek.

De behandelmiddagen worden gevuld met groepssessies, taakgroepen, lezingen en een wekelijkse bijeenkomst.

Groepssessies zijn sessies waarin op een interactieve (groepstherapeutische) manier bepaalde onderwerpen of opdrachten van cliënten worden behandeld. De behandeling is gestoeld op bewezen uitgangspunten uit onder meer CGT (cognitieve gedragstherapie), ACT (acceptance and commitment therapie) en 12 Step Facilitation Therapy.

Aan de groepssessies, die geleid worden door twee behandelaren, doen maximaal 15 deelnemers mee. Ook wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gebruikt worden in de Twaalf Stappen-lotgenoten-groepen (zelfhulpgroepen zoals AA/NA).

De behandeling is gericht op het veranderproces dat cliënten helpt herstel van verslaving te vinden.

De behandeling kan een vervolg zijn op een individueel traject, op de tweeweekse dagbehandeling of de klinische behandeling in Zuid-Afrika. Ook kan deze behandeling direct geïndiceerd zijn.

Spoor6 staat naast jou bij de start van een leven in herstel

emoji_people

Je hoeft het niet alleen te doen!

Zet de eerste stap en bel ons. Wij gaan graag met je in gesprek hoe we jou kunnen helpen.

verified

Verslavingszorg specialisten

De behandelaren van Spoor6 weten waar de ziekte verslaving over gaat.

supervisor_account

Intensieve begeleiding

Ons deskundig team staat naast je en luistert echt naar jouw verhaal.

update

Snel starten met de behandeling

Wij staan direct voor je klaar, bel vandaag nog voor een afspraak.

De ambulante dagbehandelingen van Spoor6 zijn intensief, maar effectief!

Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.

Maak een afspraak voor intake, vrijblijvend kennismakingsgesprek of stel jouw vraag via ons contactformulier.