detox Detoxen/Ontgiften

Detox oftewel ontgiften

Detoxificatie/ontgiften is een essentieel onderdeel van de behandeling. In veel gevallen lukt dit ambulant, dat wil zeggen dat u met hulp van onze regiebehandelaar thuis al stopt met gebruik, zo mogelijk ruim (enkele dagen tot een week) voor de behandeling. Consulten om ambulant te ontgiften vinden in Bussum plaats. Aan deze ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de mate van gebruik.

detox spoor6

Klinische detox

Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele instellingen.

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6