Meteen naar de inhoud

8 weken open groep behandeling in Bussum

Deze open groep is een 8 weken durende ambulante groepsbehandeling waarbij je 4x in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ) een middag (13:00-16:00) naar onze behandellocatie in Bussum komt.  Naast de groepsbehandeling vinden er wekelijks individuele gesprekken plaats met de betrokken behandelaar die gericht zijn op de voortgang van het herstelproces. De behandeling wordt tot slot afgerond met een systeemgesprek. De behandelmiddagen worden gevuld met groepssessies, taakgroepen, lezingen en een wekelijkse afdelingsbijeenkomst. Groepssessies zijn sessies waarin op een interactieve (groepstherapeutische) manier bepaalde onderwerpen of opdrachten van cliënten worden behandeld. Deze worden ingebed in een therapeutische basis van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie (CGT), ACT en mindfulness. De behandeling vindt plaats in een groep van maximaal 15 deelnemers en twee behandelaren van Spoor6. 
De behandeling  is gericht op het veranderproces dat client helpt herstel van verslaving te vinden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die gebruikt worden in de Twaalf Stappen lotgenotengroepen  (zelfhulpgroepen zoals AA/NA). 

De behandeling kan een vervolg zijn op een individueel traject, op de tweeweekse dagbehandeling of de klinische behandeling in Zuid-Afrika. Ook kan deze behandeling direct geïndiceerd zijn.

Alcoholverslaafde vertelt zijn problemen met drinken

Daan zat gevangen achter zijn bureau en verloor zichzelf in het werk en drank

“Ik merkte dat ik altijd aan stond en altijd moest presteren. Alleen tijdens het drinken, kwam ik snel in de ontspanningsmodus. Dit begon een vast patroon te worden.

Wat ik het sterkste punt van Spoor6 vind is; dat zij bijna niets uit de theorie vertellen. Zij laten je leren door zelf te ervaren. Dit is in mijn ogen een unieke leerstijl, waardoor je zelf conclusies trekt in plaats van iemand je adviseert.” Lees verder..

Doel van de behandeling

Het primaire doel van onze behandelingen is volledige abstinentie van stemming veranderende middelen en verbetering van de kwaliteit van leven.
Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving volgens de laatste inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Eventuele vormen van co-morbide psychiatrische problematiek (die met verslaving gepaard kan gaan) worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat (of soms tijdens) de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek is doorverwijzing noodzakelijk.

De behandeling wordt ondersteund door inzichten vanuit de 12 stappen benadering, waarbij het uiteindelijke doel een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen is.

Spoor6 maakt alleen maar gebruik van hoogopgeleide specialisten. Het vaste multidisciplinaire team van Spoor6 bestaat uit: basis psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, een arts en GZ-agogen. Daarnaast vullen ervaringsdeskundigen het vaste team met hun specifieke expertise aan.

Een middag in de open groep bij Spoor6

+31 (0)35 697 54 00

+31 (0)35 697 54 00

Om u een idee te geven van de structuur tijdens de 8 weken durende open groep behandeling ziet u hieronder een voorbeeld van een willekeurige behandelmiddag.

 
 

13.00 – 14.00 / Individuele opdracht

14.00 – 15.00  / Lezing (psycho educatie)

15.00 – 16.00  / Impact brief behandeling

16:00 – 16:30 / Individuele sessie (afwisselend)

Deze programma onderdelen wisselen per dag/week. Andere onderdelen kunnen zijn;

– Groepsopdrachten
– Spreker ervaringsdeskundige
– Interventies op gebied van verslaving
– 12 stappen bijeenkomst

 

behandeling verslavingszorg spoor6 afkickkliniek
X