Meteen naar de inhoud

+31 (0)35 697 54 00

Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?

Spoor6 heeft een open cultuur waarin we met elkaar in gesprek gaan als zaken niet prettig verlopen. Leidt dit voor u niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Spoor6. Deze bestaat uit Directeur Miriam Diekman en Financieel Manager Denise Veenman.

Spoor6
t.a.v. de Klachtencommissie
Lindelaan 6
1405 AJ Bussum

Vermeld in uw brief uw naam, adres en de datum en omschrijf uw klacht. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons. Indien ook bemiddeling van de klachtencommissie voor u niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij de volgende instanties:

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op: degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: degeschillencommissiezorg.nl.

X