Klachtencommissie Spoor6

Spoor6 heeft een open cultuur waarin we met elkaar in gesprek gaan als zaken niet prettig verlopen.

Leidt dit voor u niet tot een bevredigend resultaat? Dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Spoor6. Deze bestaat uit Directeur Miriam Diekman en Casemanager Gerina Mink.

Spoor6
t.a.v. de Klachtencommissie
Lindelaan 6
1405 AJ Bussum

Vermeld in uw brief uw naam, adres en de datum en omschrijf uw klacht. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons. Indien ook bemiddeling van de klachtencommissie voor u niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u met uw klacht terecht bij de volgende instanties:

De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Geschillencommissie consumentenzaken (geestelijke gezondheidszorg)

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6
Contact opnemen Spoor6