Meteen naar de inhoud

Verslavingszorginstelling Spoor6 staat voor

Begeleiding op maat

Verslavingszorginstelling Spoor6 helpt mensen met een verslaving die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie omgeving.

Wij bieden binnen onze kliniek enkele bijzondere behandelmogelijkheden. De eerste optie is een dagbehandeling in Bussum. De tweede optie is een behandeling met verblijf in Zuid-Afrika waar naast de verslavingsbehandeling ook intensieve psychotherapie plaatsvindt. Vanzelfsprekend kunt u ook voor één op één sessies bij ons terecht, mits wij van mening zijn dat deze behandeling voldoende effectief voor u is.

Alle behandelingen worden opgevolgd door een op maat gesneden nazorgtraject.

Missie

Spoor6 diagnosticeert en behandelt mensen met afhankelijkheidsproblematiek en waar mogelijk binnen onze expertise ook co-morbide psychopathologie. Spoor6 is er op gericht optimale zorg te leveren aan haar cliënten, waarbij risico’s worden beheerst en gewerkt wordt aan continue verbetering.
Spoor6 werkt alleen met professioneel gekwalificeerde medewerkers, enkele medewerkers zijn daarnaast ook ervaringsdeskundig.

Visie

Wij streven ernaar dat iedere cliënt zich gezien en gehoord voelt en deskundig en respectvol benaderd wordt door al onze betrokken medewerkers.

De kernwaarden die wij hanteren zijn: respect, persoonlijke en integere aandacht, authenticiteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Persoonlijk en Betrokken

Begrip voor het probleem en motivatie voor behandeling en herstel zijn belangrijke meerwaarde-factoren van het doorlopen van het herstelproces met iemand waarmee de cliënt zich kan identificeren. Daarnaast zorgt de eigen ervaring met verslaving ervoor dat het team van Spoor6 zich zeer betrokken voelt bij de situatie van de cliënt. Ons team vindt het belangrijk dat u zich gerespecteerd weet en dat u zich bij ons op uw gemak voelt.

Intensief en Effectief

Samen met ons gaat u intensief aan het werk om van uw verslaving te herstellen. Spoor6 heeft voor haar intensieve dagbehandeling van 10 dagen een eigen behandelprogramma ontwikkeld en gebruikt daarin onderdelen uit het Minnesota Model, CGT, ACT, emotieregulatie therapie, zingeving en andere effectief gebleken methodes. De intensieve 10-daagse dagbehandeling is uniek in Nederland.

Hoe groot de hindernis ook is, samen met ons staat u sterker

Een dagprogramma bij Spoor 6

Wilt u weten wat u, of een naaste van u, te wachten staat?
Lees meer hierover op de pagina behandeldag bij Spoor 6.

Actuele wachttijden

Op deze pagina houden wij de actuele wachttijden van onze verslavingskliniek voor u bij.

Informatie voor professionals

Meer weten over ons behandelbeleid? Lees onze informatie voor professionals.

Regiebehandelaars

Anne Kuiper, GZ-psycholoog
Angelique van Gasselt, GZ psycholoog
Bert van den Boomen, klinisch psycholoog
Theo Horsman, psychiater
Alexej Kuiper, psychiater
Igor van Laere, arts verslavingszorg

Casemanagement & Behandelteam

Hester Geelhoed, psycholoog – manager intakecentrum
Frans Ahrendt da Lima, behandelaar – GZ agoog
Jop Evers, behandelaar – psycholoog
Debora van Dam, behandelaar – psycholoog
Andre Jansen, behandelaar – GZ agoog
David Kroese – behandelaar – psycholoog
Mervin Wikkeling – behandelaar – GZ agoog
Danice van Bennekom, casemanager – psycholoog
Dana van Leur, behandelaar – casemanager – psycholoog
Charlotte de Vries, casemanager – psycholoog
Arthur Neervoort, casemanager – psycholoog
Georgia Wallet, casemanager – psycholoog
Annemijn van Ter Meij, casemanager – psycholoog
Nick Nijkerk casemanager / psycholoog
Vera Blok casemanager / psycholoog
Anna Wouters, casemanager – ondersteuning financiën
Denise Veenman, financieel manager
Yvonne de Jager, gastvrouw

Management team

Anne Kuiper, GZ-psycholoog
Debora van Dam, manager kwaliteit & innovatie – psycholoog
Hester Geelhoed, manager intakecentrum – psycholoog
Denise Veenman, financieel manager

Bestuur

Miriam Diekman | mdiekman@spoor6.nl

Cliëntenraad

Anna, Daan en Martijn
clientenraad@spoor6.nl

Raad van Commissarissen

Edwin Koomen, voorzitter
Betteke de Gaay Fortman, vice-voorzitter
Reinout Wiers, secretaris

RvC
X