Meteen naar de inhoud

Menu professionals

+31 (0)35 697 54 00

Behandelbeleid Spoor6

Spoor6 behandelt verslaving op basis van beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg.

  • Het primaire doel van de behandeling is volledige abstinentie van alle verslavende middelen en/of processen en verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving en zo nodig door de gelijktijdige of daaropvolgende behandeling van psychiatrische co-morbiditeit die met verslaving gepaard kan gaan.
  • De therapie bestaat uit beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg.
  • De behandeling bestaat uit elementen uit de eerste, tweede en derde generatie CGT-therapeutische stromingen en op de levensstijl gerichte interventies.
  • Spoor6 heeft op dit moment meerdere behandeltrajecten die elk bestaan uit een intensief deel en een mindere intensief deel, alsmede een nazorgtraject. Behandeling bestaat uit groeps- en individuele sessies. Intensiteit en duur van de trajecten zijn deels vast en deels gebaseerd op de individuele vraag, problematiek en wens van de cliënt.
  • Het systeem van de cliënt wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.
  • Indien nodig is medische zorg onderdeel van de behandeling.
  • Tenslotte is het frequent bezoeken van zelfhulpgroepen essentieel. Hiertoe vindt een introductie in het Twaalf Stappen Programma plaats.


Uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel van de behandeling is een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen.

Gebruik middelen

Bij aanvang van de behandeling is het noodzakelijk dat de cliënt vrij is van verslavende middelen. Dit kan op eigen gelegenheid bereikt worden of door het volgen van een detox-programma. Bij twijfel wordt het gebruik van middelen getest.
De behandeling wordt gedaan in de vorm van een traject waarbij de cliënt in principe geen psychofarmaca gebruikt, tenzij de hoofdbehandelaar (psychiater) van Spoor6 constateert dat medicatiegebruik niet zonder meer kan worden gestopt of tijdens het traject moet worden afgebouwd. Hierbij overleggen wij indien nodig met de huisarts van de betreffende cliënt.
Eventuele vormen van resterende co-morbide psychiatrische problematiek worden geobserveerd op hun ontwikkeling tijdens het behandeltraject. Indien hier een positieve ontwikkeling in zit, kan de desbetreffende psychiatrische problematiek behandeld worden nadat de behandeling voor verslaving een goed resultaat heeft opgeleverd. In geval van ernstige psychiatrische problematiek kan doorverwijzing noodzakelijk zijn.

Verwijzen

Als hulp in bijvoorbeeld uw huisartsenpraktijk niet meer toereikend is, kunt u doorverwijzen naar Spoor6. Formele verwijzers zijn de huisarts, de bedrijfsarts, de specialist in een GGZ-instelling.

Het verwijzen van cliënten naar Spoor6 kan op verschillende manieren:

Zorgdomein

Als u huisarts bent dan kunt u cliënten digitaal doorverwijzen naar Spoor6. Dit kan via ZorgDomein en we stellen het op prijs als u via ZorgDomein verwijst. In ZorgDomein vindt u informatie over onder andere zorgtrajecten, verwijsafspraken, wachttijden en openingstijden.

Aanmeldservice: casemanagement

Bij Spoor6 is het casemanagement het centrale punt waar verwijzers terecht kunnen voor aanmeldingen vragen en overleg. U kunt telefonisch vragen stellen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden en aanmeldingen. Het casemanagement is bereikbaar via 035 697 54 00 of via casemanagement@spoor6.nl 

Verwijsbrief

Aanmelden kan naast ZorgDomein ook via een verwijsbrief van de huisarts naar Spoor6.

De verwijsbrief kunt u mailen naar casemanagement@spoor6.nl .
We werken binnen Spoor6 met één vast team van medewerkers en één werkwijze voor de hele regio ’t Gooi (en omstreken)

Online aanmelden

Via ons digitale aanmeldformulier kunt u uw cliënt eenvoudig aanmelden bij Spoor6

Ons zorgaanbod

Spoor6 ondersteunt jong volwassenen, volwassenen en ouderen met een middelen en/of gedragsverslaving.

We hebben een breed behandelaanbod in huis; een naadloze keten van begeleiding en behandeling. Bij elke vorm van ondersteuning geldt dat we zoveel mogelijk werken naar een afgerond traject. Niemand blijft langer bij ons in behandeling dan nodig is. En wanneer het niet mogelijk is om de klachten op te lossen, helpen we cliënten omgaan met hun klachten en de draad van hun leven weer op te pakken. 

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten of heeft u behoefte aan advies in een specifieke situatie? Wij zijn u graag van dienst en u kunt ons bereiken op 035 697 54 00

X