Misvattingen over alcoholisme

Er bestaan veel misvattingen over alcoholisme. Hierbij de feiten op een rij.

schedule 20 mei 2015
bookmark_border Alcoholverslaving
create

Misvattingen over alcoholisme

In 1956 werd alcoholisme geclassificeerd als een ziekte door de AMA (American Medical Association). In 1991 werd de ziekte opgenomen in de psychiatrische en medische sectie van de International Classification of Diseases (ICD); de indeling die wordt gebruikt om de sterfte-oorzaken te coderen en classificeren. En toch blijven er misvattingen bestaan. Vijf van de meest voorkomende worden hier beschreven:

1: Een alcoholist is een man in lompen, levend onder een brug, drinkend uit een fles in een papieren zak

Jong volwassenen vormen de grootste groep alcoholisten. Daarnaast is bijna 20 procent van de alcoholisten hoogopgeleid, goed functionerend en heeft een hoog inkomen.

2: Alcoholisme is een moreel dilemma, dat alcoholisten over zichzelf afroepen

Historisch gezien is alcoholisme al lange tijd verwikkeld in de strijd ‘zonde vs. ziekte’. Hoewel de AMA alcoholisme officieel als ziekte heeft geclassificeerd, zijn daar meningsverschillen over geweest. Afhankelijk van de heersende opvattingen, zijn alcoholisten in de loop der tijd voor van alles aangezien; van zieke patiënten tot criminelen. Overgewicht kan leiden tot een hartaanval. Maar we zeggen nooit dat een persoon met overgewicht zichzelf opzettelijk een hartaanval heeft toegebracht.

3: De oorzaak van Alcoholisme is Alcohol

Niemand heeft de specifieke oorzaak nog vastgesteld. Echter, er zijn verschillende risicofactoren t.a.v. alcoholisme:

Genetische aanleg

Als ouders of grootouders verslaafd aan alcohol, is de kans groot dat men kwetsbaar voor de ziekte zal zijn.

Psychologisch

Mensen die lijden aan een depressie of een laag zelfbeeld hebben, zijn meer geneigd ergens bij te willen horen. Een vriendengroep die stevig drinkt, kan problemen opleveren.

Emotioneel

Alcohol wordt gebruikt als een coping stijl, hetgeen kan bijdragen aan progressie van de ziekte.

Sociaal

Alcohol is vrij verkrijgbaar, drinken is sociaal aanvaard en er is vaak sprake van groepsdruk om mee te doen.

Leeftijd

Jongeren lopen een groter risico op het ontwikkelen van alcoholisme, vooral als ze op jonge leeftijd beginnen met drinken (16 jaar of jonger). De kans daalt drastisch als men niet drinkt tot de leeftijd van 21.

Frequentie van Alcoholgebruik

Na verloop van tijd kunnen mensen die regelmatig drinken het risico ontwikkelen op een lichamelijke afhankelijkheid van alcohol. Studies tonen aan dat één of twee glazen per dag voor de gemiddelde persoon (15 per week voor mannen, 12 per week voor vrouwen) binnen de veilige grenzen is. Wie meer drinkt, loopt een grotere kans op het ontwikkelen van alcoholisme. Bij één op de negen personen is dit het geval.

Geslacht

Mannen hebben meer kans om de ziekte te ontwikkelen dan vrouwen.

4: Alcoholisten blijven hun hele leven dronkaards; het zijn hopeloze gevallen

Ondanks dat er geen medicijn tegen alcoholisme is, kan de ziekte worden aangepakt met de juiste behandeling. De zakenman en de arts die de Anonieme Alcoholisten oprichtten, werden ooit door hun vrienden beschouwd als ‘hopeloze dronkaards’. Echter zij bewezen dat alcoholisten een nuchter en productief leven kunnen leiden. Vanwege het anonieme karakter van de AA zijn nooit formeel ledenlijsten bijgehouden. Het is dan ook moeilijk volledig accurate cijfers over het totale aantal leden te verkrijgen. Het wereldwijde lidmaatschap wordt geschat op meer dan 2 miljoen.

5: Het ontbreekt alcoholisten aan wilskracht om te stoppen met drinken

Mensen herstellen niet van ziekten door simpelweg te besluiten dat ze stoppen met ziek zijn! In wezen beschikken alcoholisten over een grote mate van wilskracht. Zij behouden bijvoorbeeld langer hun baan dan men voor mogelijk houdt. Zij verschijnen op het werk met een enorme kater uit de pure wil om een ​​’normaal leven’ te leiden, terwijl elke andere ziekte hen zou doen besluiten thuis te blijven.

De ziekte is, dat wanneer alcoholisten één alcoholisch drankje nemen, ze niet meer kunnen stoppen. Dit leidt uiteindelijk tot een eindeloze neerwaartse spiraal.

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.