Wat is GHB en wat zijn de effecten en gevaren van GHB?

Gamma-hydroxyboterzuur, beter bekend als GHB, is een verdovend middel dat vroeger werd gebruikt om mensen onder narcose te brengen. Nadien werd het ingezet tegen slapeloosheid, angststoornissen en alcoholafhankelijkheid. Ook werd het gebruikt als voedingssupplement door onder andere bodybuilders omdat GHB een positief effect zou hebben op de aanmaak van groeihormoon.

schedule 29 nov 2021
bookmark_border Achtergrondinformatie
create

Wat is GHB?

GHB is Gamma-hydroxyboterzuur; een verdovend middel dat vroeger werd gebruikt om mensen onder narcose te brengen. Nadien werd het ingezet tegen slapeloosheid, angststoornissen en alcoholafhankelijkheid. Ook werd het gebruikt als voedingssupplement door onder andere bodybuilders omdat GHB een positief effect zou hebben op de aanmaak van groeihormoon.

Tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid van het middel traden snel op, waardoor GHB uiteindelijk vrijwel verdween uit de medische wereld. Echter in de jaren negentig bleef GHB populair bij bodybuilders, supplementgebruikers en recreatieve gebruikers.

Reeds in 1997 werd in een klinische studie gesproken van een nieuw ‘probleemmiddel’. De opkomst van het recreatieve gebruik begon in Amerika waar het overigens alweer op zijn retour lijkt te zijn; in Nederland blijft het aantal gebruikers stijgen.

GHB wordt in Nederland meestal verkocht als een doorzichtige vloeistof in een plastic buisje. De smaak is zout. Het is moeilijk om GHB in een drankje te herkennen, omdat je smaakpapillen vaak al verdoofd zijn door de alcohol. Als je GHB neemt zonder alcohol te hebben gedronken, proef je het beter.

Sinds 9 mei 2012 staat GHB op lijst 1 van de Opiumwet.

Wat zijn de effecten van GHB?

Zoals eerder beschreven werd GHB gebruikt als narcosemiddel. De voornaamste werking is het remmen van het centraal zenuwstelsel. De werking van GHB begint na ongeveer 15 tot 30 minuten en het effect houdt ongeveer 2 tot 3 uur aan.

Bij kleine hoeveelheden ontstaat een soortgelijk gevoel als bij dronkenschap en kunnen hallucinaties ontstaan.

Het verschil tussen een dosis die het gewenste effect geeft en een dosis die zeer diepe slaap, een coma of zelfs de dood tot gevolg kan hebben, is klein en maakt dat men met dit middel snel overdoseert.

GHB is Gamma-hydroxyboterzuur; een verdovend middel dat vroeger werd gebruikt om mensen onder narcose te brengen. Nadien werd het ingezet tegen slapeloosheid, angststoornissen en alcoholafhankelijkheid.

Wat is GHB

Wat is GHB?

Wat zijn de bijwerkingen van GHB?

Bijwerkingen die vaak gerapporteerd worden zijn duizeligheid, misselijkheid (kan beiden al bij een kleine dosis ontstaan), stuiptrekkingen en een slap gevoel in de spieren.

Bij hogere doseringen kan het voorkomen dat je in slaap valt of ‘out’ gaat. Als dit gebeurt terwijl iemand niet op een veilige plek is, kan dit natuurlijk een gevaarlijke situatie opleveren omdat je je niet bewust bent van wat er om je heen gebeurt of wat er met jou gebeurt. Ook is geheugenverlies een bijwerking van GHB gebruik, waardoor iemand zich niet meer zou kunnen herinneren wat er tijdens gebruik met hem/haar is gebeurd. GHB wordt hierdoor soms ook ‘date rape drug’ genoemd, hoewel het bij dit soort incidenten maar in een klein aantal gevallen daadwerkelijk om GHB gaat.

Tijdens bewusteloosheid of slaap door GHB moet altijd opgepast worden voor verstikkingsgevaar door bijvoorbeeld braaksel, eigen tong of als iemand iets aan het eten was terwijl hij in slaap viel of ‘out’ ging.

Is GHB verslavend?

Op de lange termijn kan een gebruiker verslaafd raken aan GHB. Een gebruiker kan al verslaafd raken na een paar weken regelmatig gebruik.

Mensen met een GHB-verslaving worden ’s nachts vaak wakker door de ontwenningsverschijnselen van GHB. Zij vallen pas weer in slaap na een nieuwe dosis GHB. Hierdoor is GHB-verslaving ook erg uitputtend.

Wat zijn de ontwenningsverschijnselen van GHB?

De ontwenningsverschijnselen van GHB zijn in grote lijnen te vergelijken met de ontwenningsverschijnselen van alcohol. Symptomen beginnen meestal snel, 1 tot 6 uur na het laatste gebruik of het verminderen van de dosis. De symptomen zijn vaak hardnekkiger en heviger dan bij de onthouding van alcohol. Na een korte periode van dagelijks gebruik kunnen al hevige verschijnselen optreden. Uit verschillende studies blijkt dit na 1 week gebruik reeds het geval is.

De milde symptomen zijn angst, trillen, zweten, versnelde hartslag of hartkloppingen, misselijkheid, braken en slapeloosheid. Deze slapeloosheid kan ondanks medicamenteuze therapie aanhouden en er wordt aangenomen dat dit de oorzaak is van het ontstaan van ernstige psychische gevolgen zoals agitatie, hallucinaties en een delier.

Het verloop van de verschijnselen is grillig; de situatie lijkt soms te verbeteren waarna deze toch weer verslechtert. Ook zijn complicaties zoals acuut nierfalen en het massaal afbreken van spierweefsel gemeld, alsmede overlijden bij patiënten die zonder professionele hulp hebben geprobeerd te ontwennen van GHB.

Omdat bovenstaande ontwenningsverschijnselen levensbedreigend kunnen zijn, wordt vrijwel altijd aangeraden om de detoxificatie plaats te laten vinden in een detox kliniek of andere gespecialiseerde klinische instelling.

Spoor6 behandelt geen GHB.

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.