Op zoek naar een baan waar een persoonlijke en betrokken benadering voorop staat?

Vacature  Psychologen/behandelaars

Vacature  Casemanager / Psycholoog

Spoor6 is een erkende instelling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Op onze locatie in Bussum verzorgen wij individuele counseling en dagbehandeling in groepen. Spoor6 staat voor een persoonlijke en betrokken benadering van haar patiënten. Van kandidaten voor openstaande vacatures wordt verwacht dat zij hierop aansluiten.

Spoor6 behandelt verslaving op basis van beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. Het primaire doel van de behandeling is volledige abstinentie van alle verslavende middelen en/of processen en verbetering van de kwaliteit van leven. Dit doel wordt primair bereikt door intensieve behandeling van de verslaving en zo nodig door de gelijktijdige of daaropvolgende behandeling van psychiatrische co-morbiditeit die met verslaving gepaard kan gaan. De therapie bestaat uit beproefde inzichten op het gebied van effectieve verslavingszorg. De behandeling bestaat uit elementen uit de eerste, tweede en derde generatie CGT-therapeutische stromingen. Daarnaast worden op de levensstijl gerichte interventies ingezet.

Spoor6 heeft op dit moment meerdere behandeltrajecten die elk bestaan uit een intensief deel en een mindere intensief deel, alsmede een nazorgtraject. Behandeling bestaat uit groeps- en individuele sessies. Intensiteit en duur van de trajecten zijn deels vast en deels gebaseerd op de individuele vraag, problematiek en wens van de patiënt. Het systeem van de patiënt wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Indien nodig is medische zorg onderdeel van de behandeling.

Tenslotte is het frequent bezoeken van zelfhulpgroepen essentieel. Het uiteindelijke doel van de behandeling is een fundamentele verandering in denken, voelen en handelen, zodat terugval in gebruik wordt voorkomen.

Spoor6 Lindelaan 6 Bussum

Solliciteren

Als u interesse heeft om bij Spoor6 te werken dan kunt u altijd een open sollicitatie sturen, hiervoor dient u in bezit te zijn van de juiste afgeronde diploma’s voor de specialistische GGZ.

U kunt uw reactie richten aan: Miriam Diekman, algemeen Directeur, mdiekman@spoor6.nl

Contact opnemen
Contact opnemen Spoor6
035 697 54 00
Contact opnemen Spoor6

    Contact opnemen Spoor6