Explosieve stijging in drugsgebruik onder studenten

Volgens onderzoek is gebleken dat er tijdens de coronacrisis een explosieve stijging in drugsgebruik is onder studenten. Voor veel studenten is het inmiddels volstrekt normaal om een lijntje coke te snuiven. “Ik maak me zorgen over het nieuwe normaal. Ik maak me zorgen over het zaadje dat in ons hoofd is geplant en dat we nu niet meer terug kunnen naar het leven van hiervoor. Een biertje drinken zonder aan coke te denken.”

schedule 4 mei 2021
bookmark_border Drugsverslaving
create

Drugsgebruik onder studenten explosief toegenomen: "een lijntje coke is heel normaal"

Volgens onderzoek is gebleken dat er tijdens de coronacrisis een explosieve stijging in drugsgebruik is onder studenten. Voor veel studenten is het inmiddels volstrekt normaal om een lijntje coke te snuiven. “Ik maak me zorgen over het nieuwe normaal. Ik maak me zorgen over het zaadje dat in ons hoofd is geplant en dat we nu niet meer terug kunnen naar het leven van hiervoor. Een biertje drinken zonder aan coke te denken.”

De restaurants, kroegen en clubs dicht en studentenverenigingen ontvangen geen studenten meer. Wat door buitenstaanders als het Sodom en Gomorra wordt gezien blijkt in praktijk niet alleen een enorme sociale functie te behelzen maar ook een controlerende functie. Drugs worden namelijk niet getolereerd onder studentenverenigingen. Door de sluiting van deze verenigingen is de drempel om drugs te gebruiken verdwenen. Studenten zoeken hun heil in de studentenhuizen en daar wordt allang niet meer alleen maar gezopen. Het is inmiddels volstrekt normaal om een lijntje coke te snuiven. Je bent minder brak, je komt minder aan en niemand kijkt meer vreemd op.

Afgelopen januari hebben studenten zich verenigd onder de naam: Lieve Mark. Zij hebben aan 7000 studenten een enquête voorgelegd met als hoofdvraag of zij meer of minder drank en drugs gebruiken. Uit de antwoorden blijkt dat 4 op de 10 studenten meer drank en drugs gebruikt om de verveling tijdens te coronacrisis te verdrijven. Zo’n 3500 respondenten cijferen hun leven momenteel een onvoldoende. De helft van deze ontevreden respondenten gebruikt meer drank of drugs. Martijn Janse van Lieve Mark: “Het verlangen om zich iets beter te voelen is naast verveling de meest genoemde reden om meer drank of drugs te gebruiken.”

Volgens onderzoek is gebleken dat er tijdens de coronacrisis een explosieve stijging in drugsgebruik is onder studenten. Voor veel studenten is het inmiddels volstrekt normaal.

Drugsgebruik onder studenten explosief gestegen

Drugsgebruik onder studenten gestegen.

Anoniem ervaringsverhaal

“Er was een diner georganiseerd. We vierden Halloween, met zijn negenen. Ik was net twee jaar in het buitenland geweest en was blij mijn vriendinnen eindelijk weer te zien. In de groepsapp was tijdens het overleg over de planning gepraat over het bestellen van cocaïne bij een drugskoerier; dan was dat in ieder geval al geregeld. Ik werd hier normaal nooit bij betrokken omdat ik niet aan drugs deed. Nu werd er niet geheimzinnig over gedaan, zoals ik dat gewend was van vóór mijn reis. Toch dacht ik er verder niet verder over na.

We hadden het hoofdgerecht nog niet op of er vertrokken al twee naar de gang. We bespraken met elkaar onze mooiste en onze moeilijkste momenten van het jaar. Het kwam bij veel op hetzelfde neer. Het mooiste was het vinden van een baan, en het moeilijkste was het thuiswerken. Corona had er bij velen ook ingehakt. We komen uit een goed milieu dus de problemen zijn relatief maar toch heeft een ieder zijn eigen zorgjes waarover je als een ander niet kan oordelen. Het leven was wat eentonig. Terwijl een van ons met een brok in haar keel vertelt over een emotioneel moment uit het afgelopen jaar, luisterden twee van mijn andere vriendinnetjes onder invloed van drugs mee.

Na het hoofdgerecht hoefde het niet meer stiekem, en kon er drugs gebruikt worden aan tafel. Die week erna was het kerst, en die week daarna Oud en Nieuw. Die avonden gebeurde hetzelfde en op Oud en Nieuw gebruikte ik voor het eerst ook cocaïne. Het was ‘het nieuwe normaal.’

Ik vroeg mij af of het met de leeftijd te maken had. De jongeren uit het studentenhuis waar ik vroeger woonde gebruiken nu bij vrijwel elk feestje drugs. Waar ik op mijn 26e voor het eerst iets uitprobeer, beginnen nu meisjes van 18 jaar of jonger met drugs. De ouderen in het huis doen het namelijk ook en zij zijn hun voorbeeld. Het heeft dus niet met leeftijd te maken maar met de sociale druk om het niet te doen, die weg is. Vroeger had ik er kritiek op. Misschien werd ik er daarom niet bij betrokken, maar daardoor was er in ieder geval nog enige terughoudendheid in het gebruik ervan.

Het past ook bij de nieuwe trend om er goed uit te zien. In dat beetje poeder zitten veel minder calorieën dan in een biertje en het effect is hetzelfde, en het werkt langer. Bovendien voel je je de ochtend na drinken slecht, misselijk en brak. Ik kan het niet vertellen; ik had al gedronken toen ik gebruikte.

Ik maak me geen zorgen over mensen die eens in de zoveel tijd drugs gebruiken, ik maak me zorgen over nieuwe meisjes en jongens van 18 die naar de stad komen en die denken dat het normaal is op elk feestje drugs te gebruiken. Ik maak me zorgen over het nieuwe normaal. Ik maak me zorgen over het zaadje dat in ons hoofd is geplant en dat we nu niet meer terug kunnen naar het leven van hiervoor. Een biertje drinken zonder aan coke te denken.”

Miriam Diekman, (bestuurder Spoor6 Bussum) vult aan

“Wij zijn veel in contact met studenten, zij melden zich met vragen over drugs en steeds vaker kampen zij ook met eetstoornissen, ik zie hier zeker een verband. Maar nog meer zorgen maken wij ons over het gemak waarmee bijvoorbeeld cocaïne wordt gebruikt. Zoals benoemd in het ervaringsverhaal “het nieuwe normaal”. Het gevaar van verslaving en de effecten op langere termijn zijn heel groot. Bij startende studenten speelt de sociale druk een enorme rol. Als de ouderejaars het doen, is het normaal en geaccepteerd. Zo sluipt deze witte sloper langzaam in de levens van onze toekomstige medici, bedrijfskundigen en bestuurders.”

Bronnen:

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.