Het aanbod van Spoor6 voor huisartsen

Kunnen uw cliënten niet in de reguliere zorg terecht? Spoor6 biedt snelle, persoonlijke en discrete hulp. We hebben geen wachttijden.

schedule 13 feb 2022
bookmark_border Verslaving
create

Verslavingszorg op niveau

Spoor6 is een erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg. Wij bieden hulp aan mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen en/of een impulscontrolestoornis in de vorm van een tiendaagse ambulante dagbehandeling in Bussum. Indien uw cliënt erbij gebaat is te herstellen buiten zijn/haar eigen omgeving, verwijzen wij door voor een klinische behandeling in Zuid-Afrika. Onze dagbehandeling en klinische behandeling wordt altijd gevolgd door een kort traject van individuele nazorg in Bussum met tevens de mogelijkheid tot het bijwonen van een nazorggroep.

Tiendaagse ambulante dagbehandeling in Bussum

De dagbehandeling van Spoor6 is intensief. De eerste twee weken van de behandeling zijn de cliënten van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s avonds en in het weekend zijn zij thuis, zodat zij nieuw verworven vaardigheden direct in hun eigen omgeving in de praktijk kunnen brengen. De dagbehandeling vindt plaats in een kleine groep met een vast team van behandelaren, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij hun herstelproces. Na deze twee weken start het nazorgtraject met individuele behandelsessies.

Alle bewezen effectieve behandelmethodes worden in deze intensieve 10 daagse behandeling toegepast waardoor in een relatief korte tijd de basis wordt gelegd voor een nieuw leven. Aan obstakels die hun herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en zeer diverse opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving door middel van lezingen, psycho-educatie en diverse evidence based oefeningen. Allemaal gerichte stappen om te komen tot noodzakelijke verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Zoom, mail of telefoon (E-Health).

Klinische behandeling Zuid-Afrika

Afkicken in Zuid-Afrika (Kaapstad) is ook een mogelijkheid. De instellingen zijn kleinschalig (ca. 35 bedden) en de behandelstaf bestaat uit psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, verslavingsartsen, ervaringsdeskundig therapeuten en er zijn psychiaters verbonden aan de klinieken. De verslavingsinstellingen waar Spoor6 mee samenwerkt, beschikken over een hoog gekwalificeerd en ervaren behandelstaf op het gebied van verslaving en psychotherapie en heeft een tweeledige benadering:

  1. Intensieve behandeling van verslaving in de vorm van uitgebreide groepstherapie, psycho-educatie, individuele sessies en introductie in het Minnesota model.
  2. Intensieve psychotherapie. Elke cliënt heeft zijn/haar eigen psychotherapeut, waarmee hij/zij tenminste drie individuele sessies per week heeft. Hierbij wordt tegelijkertijd gewerkt aan de naast de verslaving bestaande problematiek en is de behandeling meer gericht op de individuele behoeften van deze cliënt. Dit intensieve psychotherapie-programma is uniek in de verslavingszorg.

Op maat gemaakt plan gericht op blijvend herstel

Spoor6 heeft een uniek en zeer intensief tweeweeks behandelprogramma ontwikkeld gebaseerd op uitgangspunten van het Minnesota Model in combinatie met cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende- en lichaamsgerichte therapie en terugvalpreventie. Dit is een combinatie van de meest effectief bewezen methodes. Het doel van de behandeling is het aanleren van een andere levensstijl en daarmee volledig abstinent worden van verslavende middelen of gewoonten. Indien noodzakelijk, kan een detoxificatie voorafgaand geregeld worden.

Spoor6 Verslavingszorg op niveau.

Over ons

Het team van Spoor6 bestaat uit psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en basis psychologen met ruime ervaring in de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg in bredere zin. Begrip voor het probleem en motivatie voor behandeling en herstel zijn belangrijke meerwaarde-factoren van het doorlopen van het herstelproces met iemand waarmee de cliënt zich kan identificeren. Daarnaast zorgt de eigen ervaring met verslaving ervoor dat het team van Spoor6 zich zeer betrokken voelt bij de situatie van de cliënt. Ons team vindt het belangrijk dat u zich gerespecteerd en op uw gemak voelt.

Spoor6 helpt mensen met een verslaving en/of een impulscontrolestoornis die zich niet thuis voelen in de reguliere verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie omgeving.

Kunnen uw cliënten niet terecht bij de regulieren zorg? De deur van Spoor6 staan 24/7 open. Wij bieden snelle en discrete hulp, zijn persoonlijk betrokken en hanteren geen wachttijden.

Miriam Diekman, (bestuurder Spoor6 Bussum):
“Binnen de mogelijkheden die wij hebben schakelen we snel. Zodra de verwijsbrief bij ons binnen is wordt de cliënt dezelfde dag gebeld voor een telefonische anamnese en kan veelal dezelfde week nog een intake bij ons in Bussum gerealiseerd worden. De wachttijden voor onze dagbehandeling zijn kort en voor de klinische trajecten ca. 2 weken.”

Meer lezen over alcoholverslaving?