Meteen naar de inhoud

Hulp bij verslaving: volg deze 5 stappen

  verslavingshulp, gewenning, therapie

  Hulp bij verslaving kan op verschillende manieren. Hieronder lees je meer over wat voor soorten hulp er beschikbaar zijn en waar je die hulp kunt vinden. 

  Hulp bij verslaving heeft veel verschillende vormen. Er zijn drie verschillende vormen van hulp: zelfhulp, contact met anderen en professionele hulp. Je kunt een keuze maken tussen deze drie vormen, maar een combinatie kan ook goed werken. Verslavingsproblemen komen vaker voor dan je misschien denkt. Het gaat vaak schuil achter andere problemen. Het is niet iets om je voor te schamen. Het is goed te behandelen.

  Zoek jij verslavingshulp? Volg deze stappen om de juiste hulp op maat te krijgen. 

  Stap 1: Bel onze professionals

  Tijdens dit telefoongesprek zal een zorgvuldige telefonische anamnese plaatsvinden die altijd uitgevoerd wordt door psychologen. Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen. Een anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiëntgerichte vragen stelt.

  Na de telefonische intake kan er direct een intake worden gepland. Wij streven ernaar om dit binnen enkele dagen te realiseren.

  Stap 2: Plan een intakegesprek in

  Het intakegesprek vindt plaats met een Psycholoog en een regiebehandelaar. De regiebehandelaar is ofwel een GZ-psycholoog, een klinisch psycholoog of een psychiater. 

  Tijdens dit gesprek worden uw problemen in kaart gebracht en worden de behandelmogelijkheden direct met u besproken. De regiebehandelaar waarmee u spreekt, behoudt de regie over uw traject en de Psycholoog zal uw behandelproces coördineren. Dit betekent dat hij of zij zorgt voor een goede afstemming met andere (interne of externe) experts die bij uw behandeling betrokken zijn en voor (mogelijke) bijstellingen van het behandelplan. De Psycholoog blijft het eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

  Stap 3: Detoxen/ontgiften

  Detoxificatie/ontgiften is een essentieel onderdeel van de behandeling. In veel gevallen lukt dit ambulant, dat wil zeggen dat u met hulp van onze regiebehandelaar thuis al stopt met gebruik, zo mogelijk ruim (enkele dagen tot een week) voor de behandeling. Consulten om ambulant te ontgiften vinden in Bussum plaats. Aan deze ambulante detox zijn geen wachttijden verbonden. De lengte van de detox periode hangt samen met het middel waaraan u verslaafd bent en de mate van gebruik.

  Klinische detox
  Indien dit noodzakelijk is, kan ook een klinische detox plaatsvinden. Hiervoor werken wij samen met een aantal professionele instellingen.

  Stap 4: Behandeling

  Op basis van het intakegesprek kunt u het advies krijgen om een ambulante dagbehandeling in Bussum of een klinische behandeling in Zuid-Afrika te volgen.

  10-daagse ambulante dagbehandeling in Bussum

  De ambulante dagbehandeling van Spoor6 is intensief. Tijdens de eerste twee weken van de behandeling in onze kliniek bent u van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij ons. ’s Avonds en in het weekend bent u gewoon thuis, zodat u uw nieuw verworven vaardigheden direct in uw eigen omgeving in de praktijk kunt brengen. 

  De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepstherapeuten, die ook buiten de groepssessies actief betrokken zijn bij uw herstelproces.

  Aan obstakels die uw herstel in de weg staan, wordt direct aandacht besteed in de vorm van individuele sessies en opdrachten. De dagbehandeling is gericht op erkenning van het probleem, het verkrijgen van inzicht in de ziekte verslaving, noodzakelijke stappen om te komen tot verandering en terugvalpreventie. Tijdens de behandeling bieden wij ook hulp op afstand in de vorm van Skype, mail of telefoon (E-Health).

  De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door leefstijlgroepen en een traject van nazorg waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden.

  6-weekse klinische behandeling in Zuid-Afrika

  De instelling is kleinschalig (35 plaatsen) en de behandelstaf bestaat uit psychiaters, artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en verslavingstherapeuten.

  Voor behandeling in Zuid-Afrika is basisbeheersing van de Engelse taal een vereiste. De behandelstaf verstaat Nederlands

  Intensief en uniek behandelprogramma
  De instelling waarnaar wij doorverwijzen, beschikt over een hooggekwalificeerde en ervaren behandelstaf op het gebied van verslaving en psychotherapie en heeft een tweeledige benadering:

  1 Intensieve behandeling van de verslaving in de vorm van uitgebreide groepstherapie, psycho-educatie, individuele sessies en introducties in het Minnesota model.

  2 Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft zijn/haar eigen psychotherapeut, waarmee hij/zij tenminste drie individuele sessies per week heeft. Hiermee wordt tegelijkertijd gewerkt aan naast de verslaving bestaande problematiek en is de behandeling veel meer gericht op de individuele behoeften van de cliënt. Dit intensieve psychotherapie-programma is uniek in de verslavingszorg.

  Tijdens uw verblijf bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Alle activiteiten zijn in groepsverband en worden begeleid door gekwalificeerd personeel.

  Behandeling in Zuid-Afrika wordt geïndiceerd als u in de tweede fase van uw behandeling gebaat bent bij het verlaten van een omgeving waarin gebruik gefaciliteerd wordt. U onderhoudt contact met uw naasten middels telefonische- en Skype-sessies onder begeleiding van uw therapeut. Bij terugkomst in Nederland wordt het systeemwerk voortgezet. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat u direct na terugkomst in een Safe House wordt geplaatst.

  Na uw opname vliegt u rechtstreeks terug naar Nederland om uw behandeling voort te zetten in ons nazorgtraject.

  Stap 5: Nazorg

  Nazorg dagbehandeling
  De dagbehandeling wordt altijd gevolgd door een traject van individuele counseling waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan individuele problematiek die tot een terugval zou kunnen leiden. Daarnaast neemt u deel aan de wekelijkse leefstijlgroepen waarin u tezamen met uw groepsgenoten doelen (bij)stelt en uw herstelproces evalueert.

  Nazorg klinische behandeling
  Tijdens de laatste week van uw verblijf in Portugal (alleen privaat betalend) of Zuid-Afrika krijgt u een datum en tijd door waarop u bij de hoofdbehandelaar van Spoor6 wordt verwacht. De afspraak is vrijwel direct na terugkomst. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt met betrekking tot de nazorg. Deze bestaat uit individuele therapie.

  Hulp voor naasten

  Omgaan met iemand met een verslaving is niet eenvoudig. Als naaste heb je soms het gevoel in een doolhof te zijn beland. Hoe vind je voor jezelf hulp en steun?

  Wij nodigen de naaste(n) dan ook graag in een vroeg stadium uit om inzicht te verschaffen in en begrip te kweken voor de ziekte verslaving en om te inventariseren of therapeutische ondersteuning noodzakelijk is. Daarom stellen wij het op prijs als in ieder geval één van de naasten bij de intake aanwezig is.

  Hulp bij verslaving nodig? 035 – 6975400

  Spoor6
  Verslavingszorg op Niveau
  Vergoed vanuit de basisverzekering
  Geen wachttijden, snel hulp

  Ervaringsverhalen van cliënten van Spoor6

  Veelgestelde vragen Spoor6

  X