Verslaving en onderliggend lijden

Binnen Spoor6 verslavingszorg zien we vaak meerdere diagnoses voor psychische klachten die met elkaar verweven zijn en die elkaar kunnen versterken. Denk aan ADHD, borderline problematiek en posttraumatische stressstoornis. Reden voor Spoor6 om Spoor8 te lanceren: mentale zorg op niveau.

schedule 14 apr 2023
bookmark_border Achtergrondinformatie
create

Waarom Spoor6 Spoor8 lanceert

Comorbiditeit (letterlijk “een ziekte erbij”) is het tegelijkertijd voorkomen van meerdere aandoeningen of stoornissen bij één persoon. De aandoeningen kunnen los van elkaar staan (hooikoorts en een gebroken been), maar ze kunnen ook gerelateerd zijn aan elkaar (botontkalking en een gebroken been). Ook kunnen de verschillende diagnoses voortkomen uit dezelfde ontstaansgrond (weinig zon -> tekort aan vitamine D -> botontkalking -> gebroken been).

Binnen Spoor6 verslavingszorg zien we vaak meerdere diagnoses voor psychische klachten die met elkaar verweven zijn en die elkaar kunnen versterken. Denk aan ADHD, borderline problematiek en posttraumatische stressstoornis.

Veel cliënten beginnen met middelengebruik om geen psychische pijn te voelen. Het dempen van gevoel kan allerlei vormen aannemen: dempen d.m.v. alcohol, drugs, medicatie maar ook met gedrag. Dit wordt zelfmedicatie genoemd. Alleen bij deze medicatie zit helaas geen bijsluiter en het middel is minstens zo erg als de kwaal. Zo verhoogt problematisch middelengebruik het risico op impulsief gedrag en het oplopen van (nieuwe) trauma’s. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan en dan is de ellende niet meer te overzien.

Binnen deze groep cliënten is de lijdensdruk hoog. Het is begrijpelijk dat wetenschappers en therapeuten op zoek gaan naar de “heilige graal”, een allesomvattende verklaring voor de ontstaansgrond. Op dit moment is er erg veel aandacht voor trauma. Zo wint het gedachtengoed van dr. Gabor Maté steeds meer terrein. Gabor Maté is een Hongaarse arts/therapeut en wetenschapper die stelt dat vroege stress/trauma een enorme impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Sterker nog: dat de leefomgeving bepalender is dan onze genen.

Meningen verschillen

Niet iedere deskundige deelt echter de mening dat je door trauma een verslaving kunt “ontwikkelen”. Er zijn geleerden die beweren dat je een verslaving niet “op kunt lopen”, ook niet als er sprake is van trauma. Je hebt het of je hebt het niet, vette pech dus. Hier is het uitgangspunt dat iedereen in meer of mindere mate trauma’s meemaakt maar de één hier anders op reageert dan de ander en dat is dan weer vooral genetisch bepaald.

Bij het meerendeel van de cliënten blijkt er sprake te zijn van comorbide klachten. Wat moet er dan als eerste opgepakt worden; het trauma of de verslaving?

Comorbide klachten

Comorbide klachten verhelpen bij de psychiater.

Dit is een zeer interessante discussie, maar wat koop je ervoor als je in de problemen zit? Ben je overgeleverd aan de leefomgeving of aan een genetisch profiel? Gelukkig niet! In de klinische praktijk zien we talloze voorbeelden van zelfbeschikking en van veerkracht om psychische klachten te boven te komen. De kunst is wel om de klachten te erkennen, hulp te durven vragen en te ontdekken wat je nodig hebt voor herstel. De sleutel daarvoor zit in iemand zelf en een goede behandelaar kan helpen om deze te vinden en daarbij gebruik te maken van de laatste inzichten.

En bij het merendeel van de cliënten blijkt er dus sprake te zijn van comorbide klachten. Wat moet er dan als eerste aangepakt worden; het trauma of de verslaving?

Het is wat contra-intuïtief, maar eerst moet de verslaving tot rust komen. Een actieve verslaving vertroebelt en vervormt het beeld van de klachten en remt het genezend vermogen van de psyche. In die periode is het belangrijk om uitzicht en hoop te bieden aan cliënten. Ja, de comorbide klachten kunnen aanvankelijk toenemen (bij gebrek aan zelfmedicatie) maar na een aantal weken treedt er – zonder kunstmatige demping – meestal een lichte verbetering op. Dat is meteen een goed moment om zorgvuldige diagnostiek te doen en een passende vervolgbehandeling te indiceren.

Spoor8 behandelt angst- en paniekstoornissen, depressie, trauma, PTSS, ADD/ADHD voor mensen die in herstel zijn van een verslaving maar zeker ook voor mensen die niet te maken hebben met een verslaving. Voor de mensen die in herstel zijn na de verslavingsbehandeling betekent dit, dat men gelijk behandeld kan worden voor de onderliggende problematiek in plaats van weer op een wachtlijst te komen bij een andere GGZ organisatie. Wij kennen de cliënt al waardoor deze niet nog eens zijn of haar hele verhaal hoeft te doen. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel voor onze cliënten. Geheel in lijn met de bedrijfsvisie van Spoor6 vindt de behandeling bij Spoor8 ook plaats in een warme, veilige, zelfs gezellig huiselijke setting in één van onze behandelvilla’s in Bussum. De kosten van de behandelingen (veelal basis GGZ) worden (grotendeels) door de verzekeraar vergoed. Richting de zomer zullen we ons ook gaan richten op specialistische GGZ behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek en het gebied van de medische psychologie.

Achtergrondinformatie over verslavingszorg