Verslaving op de werkvloer

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Verslaving komt namelijk voor in alle gelederen van de bevolking, verslaving discrimineert niet. Maar wat mag en wat moet u doen als u merkt dat uw werknemer problematisch gebruik maakt van bijvoorbeeld alcohol, drugs, of medicijnen?

schedule 14 nov 2021
bookmark_border Verslaving
create

1. Zorg voor een goed beleid

In het kader van voorkomen is beter dan genezen is het essentieel goed beleid over dit onderwerp te hebben. We noemen dit een ADM-protocol. ADM staat voor Alcohol – Drugs – Medicatie. Wat in dit beleid kan staan is het volgende:

  • Beleid met betrekking tot preventie. Daarin staat bijvoorbeeld wie de vertrouwenspersoon is en wat u als werkgever aanbiedt voor voorlichting, bewustwording, vroeg signalering en mogelijkheden voor hulp.
  • Beleid met betrekking tot regels. Wat staat u toe als werkgever? Wordt er bijvoorbeeld alcohol geschonken op de vrijdagmiddagborrel of juist niet? Voert het bedrijf een zerotolerancebeleid, dit betekent dat er geen alcohol- en/of drugsgebruik wordt getolereerd en men dus ook niet onder invloed op het werk kan komen.
  • Beleid met betrekking op begeleiding. Als u te maken krijgt met een verslaafde werknemer, wat spreekt u met elkaar af omtrent de begeleiding en werk?
  • Beleid met betrekking tot sancties. Wanneer gaat u over tot een loonstop of zelfs ontslag?

2. Creëer draagvlak

Het hebben van een helder beleid op dit gebied zorgt voor duidelijkheid en zichtbaarheid. Nog effectiever is om draagvlak te creëren op de werkvloer. Betrek dan ook altijd uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij het opzetten van dit beleid. Wellicht is raadzaam om andere stakeholders binnen het bedrijf te betrekken bijvoorbeeld de leidinggevende van een afdeling waar de kans op middelenmisbruik groter zou kunnen zijn.


Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Verslaving komt namelijk overal voor, verslaving discrimineert niet. Wat mag en moet u doen als werkever?

Verslaving op de werkvloer

Wanneer ben je verslaafd?

3. Wees u bewust van de gevaren

Als u merkt dat uw werknemer onder invloed op het werk verschijnt, is dat natuurlijk altijd aanleiding tot actie. Bedenk goed wat de gevolgen kunnen zijn op de werkzaamheden. Een buschauffeur of vrachtwagenchauffeur brengt met zijn gedrag direct andere mensen in gevaar op de weg. Of een productiemedewerker die werkt met gevaarlijke stoffen of grote machines kan een nog groter ongeluk veroorzaken als hij zijn aandacht niet bij zijn werkzaamheden houdt. Het is belangrijk om direct het gesprek aan te gaan en de werkzaamheden niet uit te laten voeren.

4. Betrek de bedrijfsarts

Verslaving is een ziekte dus het is raadzaam om uw bedrijfsarts of arbodienst snel te betrekken. Helemaal als uw werknemer door zijn verslaving zijn werk niet meer kan doen. De enige arts die namelijk mag adviseren over ziekte en werk is een bedrijfsarts.

Heeft u te maken met verslaving op de werkvloer of heeft u een vermoeden? Neem contact met ons op, wij kunnen helpen met de verslavingsproblematiek van uw medewerker: 035-6975400.

Bronnen:

Meer lezen over verslaving? Misschien zijn deze verhalen ook interessant.